Snoei­werk­zaam­he­den bomen

25 feb 2021|Zandvoort|

In opdracht van de gemeen­te Zandvoort is Spaarnelanden rond half febru­a­ri gestart met het snoei­en van bomen zoals, popu­lie­ren, pla­ta­nen en esdoorns.

Start werkzaamheden

12 jan 2021|Zandvoort|

Deze week star­ten gemeen­te Zandvoort en Spaarnelanden in Zandvoort Zuid met de uit­voe­ring van het pro­ject Duurzaam Afvalbeheer.

Ga naar de bovenkant