Loading...
Home2022-08-23T16:01:13+02:00
Naar zelf regelen
Verhaal

Bloemen door grazende pony’s

Je kunt gras maaien, maar je kunt ook pony’s de boel laten begrazen. Die zorgen ervoor dat er meer bloemen tussen het gras groeien en bloeien. En dat is weer goed voor de insecten!

Lees verder

Laatste nieuws

Meer lezen

1 tot 9 oktober 2022: Het Boomspiegelfeest

30 sep|Haarlem|

Haarlem doet voor de twee­de keer mee met het Nati­o­na­le Boom­spie­gel­feest van 1 tot 9 oktober. Haar­lem­mers kun­nen hun boom­spie­gel voor de deur omto­ve­ren voor een ‘feest­je voor de beest­jes’. Dit kan alleen, met de straat of in samen­wer­king met een buurt­huis of school. Neem je buren mee en fleur de straat op.

Nieuw in Haarlem: de Recyclewagen

22 sep|Haarlem|

Bij de Recy­cle­wa­gen lever je klei­ne hoe­veel­he­den spul­len in die niet in de gewo­ne afval­con­tai­ners horen. Bij­voor­beeld klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten, oud ijzer en ande­re meta­len, spul­len van hard plas­tic, accu’s en verfblikken. 

Verhaal

Wateroverlast in Zandvoort

Door de klimaatverandering hebben we vaker te maken met extreem weer. Die uitersten hebben grote impact op de openbare ruimte.

Lees verder

Veelgestelde vragen

Naar alle vragen
Hoe lang duurt het voor­dat een sto­ring of defect aan de container wordt verholpen?2022-02-28T15:49:24+01:00

Hoe lang duurt het voordat een storing of defect aan de container wordt verholpen?

Over het alge­meen wordt een sto­ring of defect dezelf­de werk­dag ver­hol­pen. Indien dit niet moge­lijk blijkt, wordt de container tij­de­lijk open­ge­zet zodat bewo­ners toch hun afval kwijt kunnen.

Ik ben mijn afvalpas kwijt, wat nu?2022-03-10T12:45:31+01:00

Ik ben mijn afvalpas kwijt, wat nu?

Je kunt per mail een ver­van­gen­de afvalpas aan­vra­gen. Een ver­van­gen­de afvalpas kost € 10,00 als de pas na uit­gif­te stuk of ver­lo­ren is gegaan. Lees meer over de afvalpas.

Hoe maak ik een afspraak voor het opha­len van grof huis­hou­de­lijk afval?2022-02-28T15:51:43+01:00

Hoe maak ik een afspraak voor het ophalen van grof huishoudelijk afval?

Onli­ne kun je een afspraak maken voor het opha­len van grof huis­hou­de­lijk afval. Je kunt dit ook tele­fo­nisch doen via 023 - 751 72 00. Je dient altijd van te voren een afspraak te maken indien jouw grof­vuil opge­haald moet worden.

Ik wil geen gft-container. Kan ik deze weigeren?2022-02-28T15:48:23+01:00

Ik wil geen gft-container. Kan ik deze weigeren?

Een gft-container wei­ge­ren is niet moge­lijk. Gemeen­ten zijn wet­te­lijk ver­plicht om gft (groen­te-, fruit- en tuin­af­val en etens­res­ten) geschei­den in te zame­len wan­neer dit moge­lijk is. Vol­gens de afval­stof­fen­ver­or­de­ning moet je het inza­mel­mid­del dat jou wordt aan­ge­bo­den accep­te­ren en gebruiken.

Waar vind ik papier-, PBD-, tex­tiel- en glascontainers bij mij in de buurt?2022-02-28T15:48:54+01:00

Waar vind ik papier-, PBD-, textiel- en glascontainers bij mij in de buurt?

In de afval­wij­zer vind je, na het invul­len van jouw post­co­de en huis­num­mer, een plat­te­grond waar je op kunt klik­ken. Als je ver­vol­gens het betref­fen­de icoon aan­klikt (PBD, tex­tiel, papier of glas) dan ver­schij­nen de loca­ties van de containers. Je kunt inzoo­men op de kaart.

Waar­om is mijn restafval­container niet geleegd?2022-02-28T15:47:46+01:00

Waarom is mijn restafvalcontainer niet geleegd?

Wan­neer jouw restafval­container als eni­ge in de straat niet geleegd is, zou het kun­nen zijn dat er mate­ri­aal in zit dat niet in de container thuis­hoort. Hier­bij kun je den­ken aan aar­de, zand, ste­nen en gras­zo­den. Als dit het geval is, dien je dit mate­ri­aal uit de container te halen en de bak aan te bie­den vol­gens de aan­bie­dre­gels voor restafvalcontainers.

Indien dit niet het geval is neem dan con­tact op met Spaarnelanden via 023 - 751 72 00.

Ga naar de bovenkant