Op Koningsdag, donderdag 27 april, zijn de receptie van Spaarnelanden en het milieuplein gesloten. Op vrijdag 28 april zijn we weer geopend.

Afvalwijzer

Wilt u weten wanneer uw afval wordt ingezameld of waar de dichtstbijzijnde container staat om uw afval te scheiden?

Wat doen wij?

Spaarnelanden is een integraal onderhoudsbedrijf, dat zorgt voor een prettig leefbare en goed bereikbare openbare ruimte in Haarlem en omgeving. Met een hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid en een professioneel inzicht in de praktische toepassingen zorgt Spaarnelanden voor mens en milieu.

Deelname proef schillenboer

Gemeente Haarlem en Spaarnelanden zijn vanaf 23 januari jl. een proef met gft-inzameling gestart in een aantal straten in de Leidsebuurt en de Vijfhoek. Met de proef wil de gemeente onderzoeken hoe inzameling van gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval) in dichtbebouwde wijken het beste kan gebeuren.

Aanmelden

Voor de proef zijn 250 adressen geselecteerd in de Leidse buurt en in de Vijfhoek. Wilt u graag meedoen met de proef?

Lees verder

De stad heeft je nodig!

In Haarlem hebben we een manier gevonden om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen. Want hoe je leven er nu ook uitziet, in elke buurt kunnen wij je hulp gebruiken. Samen maken we de stad leuker, mooier en leefbaarder!

Doe mee als ambassadeur of als medewerker in een wijkteam van Spaarnelanden. In een wijkteam zorg je dat jouw wijk schoon, heel en netjes blijft. Als ambassadeur ben je de ogen en oren van de wijk en leg je verbinding tussen de bewoners en Spaarnelanden.

Lees verder

Facebook en Twitter