Loading...
Home2023-04-06T16:37:23+02:00
Verhaal

Bloemen door grazende pony’s

Je kunt gras maaien, maar je kunt ook pony’s de boel laten begrazen. Die zorgen ervoor dat er meer bloemen tussen het gras groeien en bloeien. En dat is weer goed voor de insecten!

Laatste nieuws

Zó voor­kom je voedsel-verspilling

12 sep 2023|Alge­meen|

Wist je dat we in Neder­land een kwart van al het gepro­du­ceer­de eten nooit opeten? Dat wordt alle­maal ver­bouwd, ver­werkt en ver­voerd. Doe mee aan de Ver­spil­lings­vrije Week, pro­beer geen voed­sel weg te gooi­en en voor­kom afval. Hoe je dat doet? Je leest het in onze tips.

Bij­en­kas­ten op Spaarnelanden-kantoor

4 sep 2023|Alge­meen|

Van­daag deden een paar bij­zon­de­re bewo­ners hun intrek bij Spaarnelanden: twee bij­en­vol­ken betrok­ken hun gloed­nieu­we dak­ap­par­te­ment boven­op het hoofd­kan­toor aan de Min­c­ke­lers­weg. Spaarnelanden zet zich dage­lijks in voor een duurzaam beheer van de open­ba­re ruim­te. Maar ook in en om het kan­toor wordt gewerkt aan bio­di­ver­si­teit. Het plaat­sen van de bij­en­kas­ten is daar een mooi voor­beeld van.

De Haarlem Recycletas in Schalkwijk

4 sep 2023|Haarlem|

Goed nieuws voor alle inwo­ners van Schal­k­wijk! Van­af 12 september is ook daar de Haarlem Recycletas beschik­baar. Met de Haarlem Recycletas laat je oude boe­ken, klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten, speel­goed, tex­tiel en cd’s/dvd’s gra­tis thuis ophalen.

Verhaal

Wateroverlast in Zandvoort

Door de klimaatverandering hebben we vaker te maken met extreem weer. Die uitersten hebben grote impact op de openbare ruimte.

Veelgestelde vragen

Welk afval hoort waar?2023-01-18T11:12:33+01:00

Welk afval hoort waar?

Hier vind je welk afval waar hoort.

De container op straat gaat niet open, wat nu?2023-07-02T10:09:51+02:00

De container op straat gaat niet open, wat nu?

Sta je bij een container op straat en gaat de container niet open? Dan kan het zijn dat de container vol is, stuk is of door een sto­ring niet werkt. Je kan dit hier aan ons door­ge­ven voor Haarlem en hier voor Zandvoort. 

Hoe vraag ik een afvalpas aan?2023-02-14T09:34:52+01:00

Hoe vraag ik een afvalpas aan?

Waar vind ik een container bij mij in de buurt?2023-07-02T10:14:06+02:00

Waar vind ik een container bij mij in de buurt?

Waar kan ik een melding maken?2023-02-14T09:38:57+01:00

Waar kan ik een melding maken?

Mel­din­gen gemeen­te Haarlem
Heb je vra­gen of mel­din­gen over de open­ba­re ruim­te in gemeen­te Haarlem, dan kun je hier terecht.

Mel­din­gen gemeen­te Zandvoort
Wil je een melding maken over de open­ba­re ruim­te in gemeen­te Zandvoort, dan kun je hier terecht.

Hoe maak ik een afspraak voor het opha­len van grof huis­hou­de­lijk afval?2023-01-25T12:22:02+01:00

Hoe maak ik een afspraak voor het ophalen van grof huishoudelijk afval?

Onli­ne kun je een afspraak maken voor het opha­len van grof huis­hou­de­lijk afval.

Ga naar de bovenkant