Loading...
Home2023-04-06T16:37:23+02:00
Verhaal

Bloemen door grazende pony’s

Je kunt gras maaien, maar je kunt ook pony’s de boel laten begrazen. Die zorgen ervoor dat er meer bloemen tussen het gras groeien en bloeien. En dat is weer goed voor de insecten!

Laatste nieuws

Lever bat­te­rij­en en accu’s apart in

5 jun 2023|Alge­meen|

Door bat­te­rij­en en elek­tri­sche appa­ra­ten apart in te leve­ren help je voor­ko­men dat bat­te­rij­en bescha­di­gen (en daar­door brand kun­nen ver­oor­za­ken) en kun­nen de grond­stof­fen weer wor­den gere­cy­cled. Dat helpt bij het duur­za­mer maken van onze economie.

Kap oude bomen in Haarlem

25 mei 2023|Haarlem|

Spaarnelanden is in opdracht van de gemeen­te Haarlem gestart met het ver­van­gen van een aan­tal oude bomen. Het gaat om bomen die moge­lijk scha­de ver­oor­za­ken of de vei­lig­heid in gevaar bren­gen. De aan­plant van de nieu­we, jon­ge bomen die daar­voor in de plaats komen start half novem­ber 2023.

Etens­res­ten? In de groe­ne bak

15 mei 2023|Alge­meen|

Steeds meer groen­te-, fruit- en tuin­af­val (gft) en etens­res­ten wor­den geschei­den in Haarlem en Zandvoort. Van gft en etens­res­ten wor­den com­post (o.a. voor boe­ren) en bio­gas (o.a. voor ver­war­ming van hui­zen) gemaakt. Dit pro­ces duurt maar een maand, gebeurt lokaal en is vol­le­dig circulair.

Verhaal

Wateroverlast in Zandvoort

Door de klimaatverandering hebben we vaker te maken met extreem weer. Die uitersten hebben grote impact op de openbare ruimte.

Veelgestelde vragen

Welk afval hoort waar?2023-01-18T11:12:33+01:00

Welk afval hoort waar?

Hier vind je welk afval waar hoort.

De container op straat gaat niet ope­nen, wat nu?2023-01-18T10:14:17+01:00

De container op straat gaat niet openen, wat nu?

Sta je bij een container op straat en gaat de container niet open? Dan kan het zijn dat de container vol is, stuk is of door een sto­ring niet werkt. Je kan dit hier aan ons door­ge­ven voor Haarlem en hier voor Zandvoort. 

Hoe vraag ik een afvalpas aan?2023-02-14T09:34:52+01:00

Hoe vraag ik een afvalpas aan?

Waar vind ik papier-, PBD- (Plas­tic ver­pak­kin­gen, Blik, Drink­pak­ken), tex­tiel- en glascontainers bij mij in de buurt?2023-02-14T09:50:26+01:00

Waar vind ik papier-, PBD- (Plastic verpakkingen, Blik, Drinkpakken), textiel- en glascontainers bij mij in de buurt?

Waar kan ik een melding maken?2023-02-14T09:38:57+01:00

Waar kan ik een melding maken?

Mel­din­gen gemeen­te Haarlem
Heb je vra­gen of mel­din­gen over de open­ba­re ruim­te in gemeen­te Haarlem, dan kun je hier terecht.

Mel­din­gen gemeen­te Zandvoort
Wil je een melding maken over de open­ba­re ruim­te in gemeen­te Zandvoort, dan kun je hier terecht.

Hoe maak ik een afspraak voor het opha­len van grof huis­hou­de­lijk afval?2023-01-25T12:22:02+01:00

Hoe maak ik een afspraak voor het ophalen van grof huishoudelijk afval?

Onli­ne kun je een afspraak maken voor het opha­len van grof huis­hou­de­lijk afval.

Ga naar de bovenkant