Bloemen door grazende pony’s

Geplaatst op: 12 januari 2022
Geplaatst op: 12 januari 2022

Je kunt gras maaien, maar je kunt ook pony’s de boel laten begrazen. Die zorgen ervoor dat er meer bloemen tussen het gras groeien en bloeien. En dat is weer goed voor de insecten! Hoe het precies zit lees je hieronder.

Haarlem wil bloemen en insecten steeds meer de ruimte geven in bermen, gazons en parken. Maar die komen er niet vanzelf. De gemeente heeft daarom een creatieve oplossing gevonden om het groen in de stad kort, maar ook bloemrijk te krijgen. Naast het gewone maaien houden namelijk ook pony’s het groen in toom. En dat doen ze goed. Want op de voorheen ruige terreinen waar nu pony’s grazen is een spectaculaire terugkeer van de bloemenrijkdom. Ook planten zoals rode klaver (vol nectar voor insecten) en andere bijzondere soorten keerden terug. En de eerste zeldzame soorten paddenstoelen zijn inmiddels gesignaleerd.

Daarom pony’s

Dankzij klimaatverandering wordt het steeds warmer, waardoor grassen blijven groeien en er dus meer gemaaid moet worden. Dat kost veel tijd en mankracht. Ook verzuurt de grond door onder andere neerslag van stikstof. Door ‘beweiding’ (grazen) door pony’s blijft het gras laag en kunnen zaden beter ontkiemen. Ook helpt hun mest om verzuring tegen te gaan. Allemaal gunstig voor bloemen, het bodemleven en voor insecten. Zij hebben namelijk niet alleen bloemen voor nectar en stuifmeel nodig, maar ook een lage en open begroeiing, waar het warm en droog is. Alsof dat nog niet genoeg is, trappen de pony’s ook de bodem open, waardoor er minder verzuring is. Wat een uitkomst!

Waar o waar?

Aan de noordoever van de Meerwijkplas in Schalkwijk is de inzet van pony’s als eerste getest. Nadat de dieren hier het gras kort hielden, veranderde het gebied in twee jaar tijd in één grote bloemenzee. En op die bloemen kwam een armada aan insectensoorten af in de vorm van vlinders, bijen en zweefvliegen. Het terrein zoemt je nu tegemoet in de zomer. Inmiddels vind je beweide terreinen in het Poelbroekpark en aan de noordoever van de Meerwijkplas. Er zijn plannen om de beweiding nog wat uit te breiden.

Niet overal pony’s

Begrazing is niet overal mogelijk. Daarom worden er ook andere manieren getest om bermen, gazons en parken bloemrijker te maken. Zoals door de aanleg van greppels, oftewel wadi’s. Bij het aanleggen wordt de verzuurde bodemlaag verwijderd. Bovendien gaan de greppels overstromingen tegen, en de instroom van kalkrijk water vermindert bodemverzuring.

Bij de uitvoering van het beheer wordt samengewerkt door de gemeente Haarlem, Spaarnelanden en Natuurlijke Zaken.

Dit verhaal is gepubliceerd door Natuur in je stad