Home / Nieuws
Nieuws2022-06-14T11:20:24+02:00

6 t/m 12 maart:
De Week van de AfvalHelden

7 mrt|Haarlem, Zandvoort|

Van 6 t/m 12 maart 2023 is het weer ‘De Week van de Afval­Hel­den’. Ook in Haarlem en Zandvoort wor­den mede­wer­kers uit onder ande­re de afval­in­za­me­ling, rei­ni­ging én beheer open­ba­re ruim­te in het zon­ne­tje gezet.

De Haarlem Recycletas: nu ook in Oost

2 mrt|Haarlem|

Van­af nu is de Haarlem Recycletas ook voor alle bewo­ners van Haarlem-Oost beschik­baar. Met de Haarlem Recycletas laat je oude boe­ken, klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten, speel­goed, tex­tiel en nu ook cd’s/dvd’s gra­tis thuis ophalen. 

Kleur­rijk bloe­men­veld op de Europaweg

6 dec|Haarlem|

Dit voor­jaar krijgt Schal­k­wijk er een groot bloe­men­veld bij. Op de ruim 300 meter lan­ge strook op de Euro­pa­weg tus­sen de Ame­ri­ka­weg en Costa del Sol zijn nar­cis­sen-, hya­cin­ten- en tul­pen­bol­len geplant. Dit gebeur­de op dinsdag 6 decem­ber in de vroe­ge och­tend met een spe­ci­a­le inplantmachine. 

De Haarlem Recycletas gevuld? Laat hem gra­tis thuis ophalen

25 nov|Haarlem|

Sinds novem­ber dit jaar is de Haarlem Recycletas beschik­baar voor alle inwo­ners van Haarlem-Noord. De Recy­cle­tas­sen zijn met veel enthou­si­as­me ont­van­gen: Er zijn inmid­dels ’meer dan 5000 tas­sen uit­ge­deeld. Met al deze tas­sen hopen we veel spul­len op te halen die de kring­loop of recy­cling in kunnen.

De Haarlem Recycletas, van­af novem­ber in Haarlem-Noord

28 okt|Haarlem|

In oktober is de Recy­cle­wa­gen suc­ces­vol van start gegaan in Haarlem. Van­af 1 novem­ber 2022 intro­du­ce­ren Spaarnelanden en de gemeen­te Haarlem een twee­de ini­ti­a­tief: de Haarlem Recycletas. Een gemak­ke­lij­ke manier om oude boe­ken, klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten, speel­goed en tex­tiel in te leve­ren of gra­tis op te laten halen. 

Blad­kor­ven in Bent­veld en Zandvoort

27 okt|Zandvoort|

Eind oktober plaat­sen we blad­kor­ven in Bent­veld en Zandvoort. Je kunt deze kor­ven gebrui­ken als je bla­de­ren opruimt rond­om je huis - een extra moge­lijk­heid naast de gft-container, waar blad­af­val ook in mag. In dit bericht vind je een over­zicht van de plek­ken waar de kor­ven staan.

Unie­ke natuur aan Haarlemse ring­vaart door eco­lo­gisch beheer

5 okt|Haarlem|

Tus­sen de Poel­pol­der en de ring­vaart van Haarlem, ligt het gebied­je Vijf­hui­zer­mo­len. Het gebied is één van de top­lo­ca­ties in Haarlem voor planten met veen­mos­riet­land. Om dit zo te hou­den beheert Spaarnelanden met Natuur­lij­ke Zaken in opdracht van de gemeen­te Haarlem dit gebied op een spe­ci­a­le manier. 

Nieuw in Haarlem: de Recyclewagen

22 sep|Haarlem|

Bij de Recy­cle­wa­gen lever je klei­ne hoe­veel­he­den spul­len in die niet in de gewo­ne afval­con­tai­ners horen. Bij­voor­beeld klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten, oud ijzer en ande­re meta­len, spul­len van hard plas­tic, accu’s en verfblikken. 

1 tot 9 oktober 2022: Het Boomspiegelfeest

21 sep|Haarlem|

Haarlem doet voor de twee­de keer mee met het Nati­o­na­le Boom­spie­gel­feest van 1 tot 9 oktober. Haar­lem­mers kun­nen hun boom­spie­gel voor de deur omto­ve­ren voor een ‘feest­je voor de beest­jes’. Dit kan alleen, met de straat of in samen­wer­king met een buurt­huis of school. Neem je buren mee en fleur de straat op.

Ga naar de bovenkant