Home / Algemeen

Etens­res­ten? In de groe­ne bak

15 mei 2023|Alge­meen|

Steeds meer groen­te-, fruit- en tuin­af­val (gft) en etens­res­ten wor­den geschei­den in Haarlem en Zandvoort. Van gft en etens­res­ten wor­den com­post (o.a. voor boe­ren) en bio­gas (o.a. voor ver­war­ming van hui­zen) gemaakt. Dit pro­ces duurt maar een maand, gebeurt lokaal en is vol­le­dig circulair.

Warm weer? Risico op botulisme

11 jul 2021|Alge­meen|

Met warm weer bestaat de kans dat er zie­ke of dode vogels en vis­sen in of nabij vij­vers en ander opper­vlak­te­wa­ter lig­gen. Dit kan dui­den op botulisme.

Ga naar de bovenkant