Vacatures

Ben jij een echte doener met het hart op de goede plek? Draag je graag bij aan een fijne en duurzame leefomgeving voor de inwoners van Haarlem en Zandvoort? Wil je werken bij een veelzijdige en informele organisatie? Solliciteer dan nu direct!

2023-09-07T11:12:25+02:00

Chauf­feur C

Uren: 40 uur p/w
Sala­ris: € 2.512 - € 3.025 
Loca­tie: Haarlem

Wer­ken in de bui­ten­lucht, op regel­ma­ti­ge werk­tij­den waar­door je fijn op tijd thuis kunt zijn en je de mees­te week­en­den vrij hebt. Dat komt je niet vaak tegen in de wereld van trans­port. Wie weet is dit de baan voor jou!

2023-09-19T08:06:50+02:00

Cus­to­mer Ser­vi­ce Specialist

Uren: 32-40 uur p/w
Sala­ris: €2.739 - €3.549
Loca­tie: Haarlem

Ben jij gek op het ver­za­me­len en onder­zoe­ken van klant­in­for­ma­tie? En inspi­reer jij ons om onze orga­ni­sa­tie ser­vi­ce­ge­rich­ter te maken door nog meer van­uit de klant te den­ken? Dan zoe­ken we jou als onze nieu­we cus­to­mer ser­vi­ce specialist.

2023-09-05T16:06:36+02:00

Plan­ner / Werkvoorbereider

Uren: 40 uur p/w
Sala­ris: € 2.852 - € 3.882
Loca­tie: Haarlem

Een ech­te rege­laar die ook in druk­ke tij­den het over­zicht goed weet te bewa­ken. Wij zijn op zoek naar een plan­ner / werk­voor­be­rei­der voor inzet van per­so­neel en mate­ri­eel van de inzameling van afval & grond­stof­fen. Draag jouw steen­tje bij aan een scho­ner Haarlem en Zandvoort.

2023-09-05T16:05:03+02:00

Pro­ject- coördinator

Uren: 32 uur p/w
Sala­ris: €3.081 - € 4.623
Loca­tie: Zandvoort

Heb jij een onder­ne­men­de en ser­vi­ce­ge­rich­te instel­ling, lever jij graag kwa­li­teit, ben jij maat­schap­pe­lijk betrok­ken en vind jij het een uit­da­ging om van­uit je vak­ge­bied bij te dra­gen aan thema’s zoals kli­maat­adap­ta­tie, bio­di­ver­si­teit en cir­cu­la­ri­teit ? Dan pas jij bij ons!

2023-06-29T15:13:16+02:00

Sta­gi­air Busi­ness Control

Duur: 32-40 uur p/w
Sta­ge­ver­goe­ding: €350,-
Loca­tie: Haarlem

Heb jij een onder­zoe­ken­de instel­ling, lever jij graag kwa­li­teit, ben jij maat­schap­pe­lijk betrok­ken en vind jij het een uit­da­ging om van­uit je vak­ge­bied bij te dra­gen aan het ver­gro­ten van zake­lij­ke inzich­ten en het leve­ren van stuur­in­for­ma­tie? Dan pas jij bij ons!

2023-09-05T16:03:56+02:00

Tech­nisch Medewerker Parkeerservice

Uren: 40 uur p/w
Sala­ris:€ 2.626 - € 3.279
Loca­tie: Haarlem

Wij bie­den jou een func­tie waar je als lief­heb­ber van tech­niek in een ware snoep­win­kel terecht komt. Als Tech­nisch medewerker parkeerservice heb jij te maken met tech­niek in de breed­ste zin van het woord. Waar je klei­ne spe­ci­a­lis­ti­sche werkzaamheden hebt maar ook ver­ant­woor­de­lijk bent voor het gro­ve onderhoud.

2023-07-18T13:58:05+02:00

Sta­gi­air communicatie

Duur: 32-40 uur p/w
Sta­ge­ver­goe­ding: €350,-
Loca­tie: Haarlem

Word jij enthou­si­ast van thema’s als duurzaamheid, afval­schei­ding, en ver­groe­ning? En wil jij erva­ring opdoen bin­nen het com­mu­ni­ca­tie­vak? Dan heb­ben wij iets leuks voor je! Wij zoe­ken per 1 febru­a­ri 2023 een sta­gi­air communicatie.