Vacatures

Ben jij een echte doener met het hart op de goede plek? Draag je graag bij aan een fijne en duurzame leefomgeving voor de inwoners van Haarlem en Zandvoort? Wil je werken bij een veelzijdige en informele organisatie? Solliciteer dan nu direct!

2023-06-01T17:18:54+02:00

Tech­nisch Medewerker Parkeerservice

Uren: 40 uur p/w
Sala­ris:€ 2.626 - € 3.279
Loca­tie: Haarlem

Wij bie­den jou een func­tie waar je als lief­heb­ber van tech­niek in een ware snoep­win­kel terecht komt. Als Tech­nisch medewerker parkeerservice heb jij te maken met tech­niek in de breed­ste zin van het woord. Waar je klei­ne spe­ci­a­lis­ti­sche werkzaamheden hebt maar ook ver­ant­woor­de­lijk bent voor het gro­ve onderhoud.

2023-06-01T10:58:10+02:00

Pro­ject- coördinator

Uren: 32 uur p/w
Sala­ris: €3.081 - € 4.623
Loca­tie: Zandvoort

Heb jij een onder­ne­men­de en ser­vi­ce­ge­rich­te instel­ling, lever jij graag kwa­li­teit, ben jij maat­schap­pe­lijk betrok­ken en vind jij het een uit­da­ging om van­uit je vak­ge­bied bij te dra­gen aan thema’s zoals kli­maat­adap­ta­tie, bio­di­ver­si­teit en cir­cu­la­ri­teit ? Dan pas jij bij ons!

2023-06-01T10:58:39+02:00

Werk­voor­be­rei­der Beheer Open­ba­re Ruimte

Uren: 32-40 uur p/w
Sala­ris: €3.081 - € 4.623
Loca­tie: Haarlem

Heb jij een onder­ne­men­de en ser­vi­ce­ge­rich­te instel­ling, lever jij graag kwa­li­teit, ben jij maat­schap­pe­lijk betrok­ken en vind jij het een uit­da­ging om van­uit je vak­ge­bied bij te dra­gen aan thema’s zoals kli­maat­adap­ta­tie, bio­di­ver­si­teit en cir­cu­la­ri­teit ? Dan pas jij bij ons!

2023-06-01T10:59:04+02:00

Team­ma­na­ger Beheer Open­ba­re Ruim­te Bomen

Uren: 32-40 uur p/w
Sala­ris: €4.117 - €5.786
Loca­tie: Haarlem

Kom jij als Team­ma­na­ger Beheer Open­ba­re Ruim­te (BOR) met als aan­dachts­ge­bied Bomen Haarlem groener en kli­maat­adap­tie­ver maken? Wil jij de ver­ant­woor­ding dra­gen voor het beheer en onder­houd van ons mooie Haar­lems bome­n­are­aal en krijg jij ener­gie van orga­ni­sa­tie­ont­wik­ke­ling? Als natuur­lief­heb­ber en mana­ger ben jij de ver­bin­den­de scha­kel tus­sen betrok­ken inwo­ners, belan­gen ver­te­gen­woor­di­gers en de gemeen­te Haarlem en lukt het jou om daar een ope­ra­ti­o­ne­le ver­ta­ling van te maken. Zijn kli­maat­adap­tie, eco­lo­gie, bio­di­ver­si­teit en par­ti­ci­pa­tie thema’s waar jij warm voor loopt? En ben je maat­schap­pe­lijk betrok­ken, dan pas jij bij ons!

2023-06-01T10:59:46+02:00

Allround medewerker Milieuplein

Uren 40 uur p/w
Sala­ris: €2.512 - €3.025
Loca­tie: Haarlem

Iede­re dag lek­ker bui­ten aan het werk, met ver­schil­len­de voer­tui­gen in de weer en veel soci­aal con­tact heb­ben. Klinkt dit goed? Lees dan snel verder.

2023-06-01T11:01:52+02:00

Hovenier

Uren 40 uur p/w
Sala­ris: € 2.512 - € 3.025
Loca­tie: Zandvoort

Kom wer­ken als hovenier bij Spaarnelanden en proef de allu­re van de bad­plaats Zandvoort. Werk mee aan de aan­leg van bestra­ting, zorg voor het onder­houd van de groen­voor­zie­ning en onder­steun de ini­ti­a­tie­ven van de inwo­ners van de gemeen­te bij de aan­leg van bij­voor­beeld het krui­den­tuin­tje in Bent­veld. In deze rol kun jij een maat­schap­pe­lij­ke bij­dra­ge leveren!

2023-06-01T11:11:46+02:00

Chauf­feur C

Uren: 40 uur p/w
Sala­ris: € 2.512 - € 3.025 
Loca­tie: Haarlem

Wil jij als chauf­feur wer­ken in de dyna­mi­sche wereld van Afval en Grond­stof? Lees dan snel verder.