Afval2022-08-26T15:03:17+02:00

Afval

Spaarnelanden zorgt voor een leefomgeving waar inwoners van Haarlem en Zandvoort blij van worden. Zo helpen we je niet alleen bij het inzamelen en scheiden van afval, ook zorgen we voor een veilige oplossing als je last hebt van plaagdieren.

In welke container mag ik welk afval weggooien?

Naar de afvalwijzer

Ik heb last van plaagdieren wat moet ik doen?

Lees het hier

Veelgestelde vragen

Naar alle vragen
Waar kan ik mijn lege pizzadozen kwijt?2022-01-18T16:35:00+01:00

Waar kan ik mijn lege pizzadozen kwijt?

Een gebruik­te, met vet ver­vuil­de (thuis bezorg­de) piz­za­doos mag niet bij het oud­pa­pier maar hoort bij het restafval. Een kar­ton­nen ver­pak­king van een diep­vriespiz­za mag wel bij het oudpapier.

Bij welk afval horen chipszakken?2022-01-26T15:16:53+01:00

Bij welk afval horen chipszakken?

Een chips­zak hoort bij het restafval, net als ande­re plas­tic ver­pak­kin­gen met een metaal­laag­je. Een chips­zak kan niet met het kunst­stof ver­pak­kings­af­val wor­den gere­cy­cled, omdat het metaal­laag­je de recy­cling van plas­tic verstoort.

Waar vind ik papier-, PBD-, tex­tiel- en glascontainers bij mij in de buurt?2022-02-28T15:48:54+01:00

Waar vind ik papier-, PBD-, textiel- en glascontainers bij mij in de buurt?

In de afval­wij­zer vind je, na het invul­len van jouw post­co­de en huis­num­mer, een plat­te­grond waar je op kunt klik­ken. Als je ver­vol­gens het betref­fen­de icoon aan­klikt (PBD, tex­tiel, papier of glas) dan ver­schij­nen de loca­ties van de containers. Je kunt inzoo­men op de kaart.

Waar­om zou ik afval scheiden?2022-02-28T16:13:48+01:00

Waarom zou ik afval scheiden?

Bij­na elke kilo­gram afval die geschei­den wordt inge­za­meld, kan wor­den her­ge­bruikt, gere­cy­cled of nut­tig wor­den toe­ge­past. Als je afval scheidt, dan wordt het ver­werkt tot grond­stof waar nieu­we pro­duc­ten van kun­nen wor­den gemaakt. Je bent boven­dien ver­plicht om afval te sor­te­ren, dat staat in de Afvalstoffenverordening.

Nieuws over Afval

Meer lezen
Ga naar de bovenkant