Groen2022-06-08T15:29:44+02:00

Groen

Spaarnelanden draagt zorg voor het groen in Haarlem en Zandvoort. Bomen, dieren en water: alles krijgt onze liefde en aandacht. Maar ook jij kunt een steentje bijdragen aan het vergroenen van de stad. Help je mee?

Zelf onkruid bestrijden?

Bekijk de tips

Veelgestelde vragen

Naar alle vragen
Is er een peri­o­de wan­neer Spaarnelanden niet maait in Haarlem?2022-03-01T13:09:58+01:00

Is er een periode wanneer Spaarnelanden niet maait in Haarlem?

De gemeen­te Haarlem heeft met Spaarnelanden afge­spro­ken dat een groot deel van de gazons in de open­ba­re ruim­te in de peri­o­de 15 april tot 15 mei niet wor­den gemaaid. De maat­re­gel om tijdens de bloei­pe­ri­o­de niet te maai­en, kan bij­dra­gen aan een rij­ker insec­ten­le­ven. De loca­ties waar tij­de­lijk niet wordt gemaaid zijn voor­al gro­te ber­men langs door­gaan­de wegen.

Kapt Spaarnelanden ook particuliere bomen?2022-03-01T13:08:39+01:00

Kapt Spaarnelanden ook particuliere bomen?

Spaarnelanden kapt alleen bomen in de open­ba­re ruim­te van Haarlem en Zandvoort. Deze val­len onder onze ver­ant­woor­de­lijk­heid. Wil je zelf een boom kap­pen? Dan heb je meest­al een omge­vings­ver­gun­ning nodig. Ook als je een boom in eigen tuin wilt kap­pen. De ver­gun­ning vraag je op via je eigen gemeente.

Wan­neer start het maaiseizoen?2022-02-28T15:57:23+01:00

Wanneer start het maaiseizoen?

In prin­ci­pe start het maai­sei­zoen rond 1 maart. Spaarnelanden begint rond deze datum met het maai­en van kort gras. Dit gras is vaak in woon­wij­ken te vin­den en dient regel­ma­tig gemaaid te wor­den. Zolang het gras groeit en blijft groei­en maait Spaarnelanden dit regel­ma­tig. Na het intre­den van de nacht­vorst rond 1 novem­ber stopt Spaarnelanden met het maaien.

Ik heb een zie­ke iep gezien of er zelf één in de tuin staan. Wat moet ik doen?2022-03-01T13:06:26+01:00

Ik heb een zieke iep gezien of er zelf één in de tuin staan. Wat moet ik doen?

Meld dit via je eigen gemeen­te; gemeen­te Haarlem, gemeen­te Zandvoort

Nieuws over Groen

Meer lezen

Unie­ke natuur aan Haarlemse ring­vaart door eco­lo­gisch beheer

5 okt|Haarlem|

Tus­sen de Poel­pol­der en de ring­vaart van Haarlem, ligt het gebied­je Vijf­hui­zer­mo­len. Het gebied is één van de top­lo­ca­ties in Haarlem voor planten met veen­mos­riet­land. Om dit zo te hou­den beheert Spaarnelanden met Natuur­lij­ke Zaken in opdracht van de gemeen­te Haarlem dit gebied op een spe­ci­a­le manier. 

1 tot 9 oktober 2022: Het Boomspiegelfeest

21 sep|Haarlem|

Haarlem doet voor de twee­de keer mee met het Nati­o­na­le Boom­spie­gel­feest van 1 tot 9 oktober. Haar­lem­mers kun­nen hun boom­spie­gel voor de deur omto­ve­ren voor een ‘feest­je voor de beest­jes’. Dit kan alleen, met de straat of in samen­wer­king met een buurt­huis of school. Neem je buren mee en fleur de straat op.

Ga naar de bovenkant