Maaien

Spaarnelanden maait gras en bermen in de gemeenten Haarlem en Zandvoort. En dat is best een puzzeltje: alle grassoorten moeten op een ander moment worden gemaaid. Hoe verloopt een maaiseizoen?

Maaiseizoen

Het maaiseizoen start rond 1 maart. Tenminste, als het weer het toelaat. Als de gazons te nat zijn, bijvoorbeeld door veel regen, stellen we het maaien uit. Op die manier voorkomen we dat het gras beschadigd. Als rond 1 november de nachtvorst zijn intrede doet, stoppen we met maaien. Het maaiseizoen loopt in principe van 1 maart tot half november.

Wat maait Spaarnelanden?
Kort gras

Begin maart begint Spaarnelanden met het maaien van kort gras. Dit gras kom je tegen in woonwijken en moet regelmatig worden gemaaid. Als er bollen in het gras staan, maaien we nadat het deel boven de grond is afgestorven. Dit is ongeveer in mei.

Lang gras

Lang gras bestaat uit verschillende soorten gras. Het wordt één tot twee keer per maaiseizoen door ons gemaaid en opgeruimd.

Bermen

De meeste bermen maaien we in Haarlem twee keer per jaar. In de periode 1 juni tot 15 juli en 1 september tot 1 oktober. In Zandvoort maaien we de meeste bermen 1 keer per jaar rond eind oktober.

Vlindergras

Vlindergras wordt ook twee keer per jaar gemaaid. In de periode 1 juli tot 1 augustus en 1 september tot 1 oktober.

Hoge kruiden

Hoge kruiden worden gemaaid en opgeruimd volgens een schema, sommige kruiden worden een jaartje overgeslagen. De maaiperiode loopt van 1 oktober tot 1 november.

Oeverbegroeiing

Gras en beplanting langs het water wordt na de zomer door ons gemaaid. In de periode half oktober tot half november.

Een maand niet maaien

Samen met de gemeente Haarlem heeft Spaarnelanden afgesproken om van 15 april tot 15 mei niet te maaien. Het gaat vooral om grote bermen langs de doorgaande weg. Op de kaart zijn de gebieden waar niet wordt gemaaid met rood aangegeven.

Waarom maaien we niet in deze maand? Omdat dit de bloeiperiode van veel planten en bloemen is. Niet maaien draagt bij aan een rijker insectenleven en dus meer biodiversiteit.

Ecologisch beheer

Veel gras in Haarlem wordt maar een paar keer per jaar gemaaid. Hierdoor krijgen bloemen en kruiden meer ruimte. We noemen dit ecologisch beheer. De gemeente Haarlem wil de komende jaren steeds meer op deze manier gaan werken. Je zult in de toekomst dus vaker hoger, natuurlijker gras met bloemen en kruiden tegenkomen in de stad. Op sommige locaties is dit niet zo handig, denk bijvoorbeeld aan speelweides en parken. Daar blijven we actief maaien en houden we het gazon lekker kort.