Maak Zandvoort groener: adopteer een boomspiegel!

Geplaatst op: 11 mei 2023

Wil jij ook meer groen in Zandvoort bren­gen en jouw buurt opfleu­ren met een kleur­rij­ke mini-tuin? Adop­teer een boomspiegel! 

Een boom­spie­gel is het stuk­je grond rond­om de stam van een boom. Ide­aal voor extra beplan­ting. Inwo­ners van de gemeen­te Zandvoort kun­nen een boom­spie­gel voor hun woning adopteren.

Bomen en planten zor­gen niet alleen voor een fij­ne leef­om­ge­ving, we heb­ben ze ook nodig om een gezond dorp te blij­ven. De bomen dra­gen bij aan afkoe­ling tijdens war­me dagen. De extra beplan­ting trekt vogels, bij­en, vlin­ders en ande­re insec­ten aan en zorgt zo voor meer biodiversiteit.

Spaarnelanden en de gemeen­te Zandvoort roe­pen daar­om bewo­ners op om boom­spie­gels te adop­te­ren. Zo fleu­ren we samen de buurt op en dra­gen we bij aan een groener Zandvoort.

Vraag hier je eigen boom­spie­gel aan.

Bewo­ners van het Schel­pen­plein adop­teer­den vier boom­spie­gels en tover­den die om tot kleur­rij­ke mini-tuinen.