Duurzaamheid2023-10-25T15:15:31+02:00

Duurzaamheid

Duurzaamheid is belangrijk voor Spaarnelanden. Zo werken we continu aan de verduurzaming van alles wat er gebeurt binnen het bedrijf. Daarnaast richten we ons op inclusief ondernemen. Winst voor mens én het milieu.

Hoe kan ik
gemeente Haarlem
groener maken?

Hoe kan ik
gemeente Zandvoort
groener maken?

Veelgestelde vragen

Nieuws over Duurzaamheid

De Recycletas: nu ook in Zuid-West

19 jun 2023|Haarlem|

Van­af nu is de Haarlem Recycletas ook voor alle bewo­ners van Haarlem Zuid-West beschik­baar. Met de Haarlem Recycletas laat je oude boe­ken, klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten, speel­goed, tex­tiel en cd’s/dvd’s gra­tis thuis ophalen. 

De Haarlem Recycletas: nu ook in Oost

2 mrt 2023|Haarlem|

Van­af nu is de Haarlem Recycletas ook voor alle bewo­ners van Haarlem-Oost beschik­baar. Met de Haarlem Recycletas laat je oude boe­ken, klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten, speel­goed, tex­tiel en nu ook cd’s/dvd’s gra­tis thuis ophalen. 

Spaarnelanden zoekt groe­ne stroom van loka­le ondernemers

5 sep 2022|Over ons|

Ver­schil­len­de Noord-Hol­land­se gemeen­ten wil­len duur­za­me ener­gie afne­men én het opwek­ken van scho­ne ener­gie in de regio sti­mu­le­ren. Regi­o­na­le onder­ne­mers die groe­ne stroom opwek­ken, kun­nen deze stroom voort­aan recht­streeks aan de gemeen­ten ver­ko­pen via een alter­na­tief han­dels­plat­form. Ook Spaarnelanden gaat voort­aan zo stroom inkopen.

Ga naar de bovenkant