Home / Over ons / Duurzaamheid
Duurzaamheid2022-11-09T10:44:42+01:00

Duurzaamheid

Duurzaamheid is belangrijk voor Spaarnelanden. Zo werken we continu aan de verduurzaming van alles wat er gebeurt binnen het bedrijf. Daarnaast richten we ons op inclusief ondernemen. Winst voor mens én het milieu.

Hoe kan ik
gemeente Haarlem
groener maken?

Hoe kan ik
gemeente Zandvoort
groener maken?

Veelgestelde vragen

Nieuws over Duurzaamheid

Spaarnelanden zoekt groe­ne stroom van loka­le ondernemers

5 sep|Over ons|

Ver­schil­len­de Noord-Hol­land­se gemeen­ten wil­len duur­za­me ener­gie afne­men én het opwek­ken van scho­ne ener­gie in de regio sti­mu­le­ren. Regi­o­na­le onder­ne­mers die groe­ne stroom opwek­ken, kun­nen deze stroom voort­aan recht­streeks aan de gemeen­ten ver­ko­pen via een alter­na­tief han­dels­plat­form. Ook Spaarnelanden gaat voort­aan zo stroom inkopen.

Ga naar de bovenkant