Goederenhub2023-12-08T07:23:42+01:00

Goederenhub

Samen met ondernemers en leveranciers werken we aan de toekomst van duurzame en emissievrije stadslogistiek. Op welke manier kan de Goederenhub Haarlem een mogelijk onderdeel van de oplossing zijn?

Heb je vragen? Bezoek ons digitale inloopspreekuur op donderdag 25 januari om 10.00 uur!

Nieuws over de Goederenhub

Veelgestelde vragen

Wel­ke bedrij­ven doen al mee met de Goederenhub Haarlem?2023-04-06T13:55:25+02:00

Welke bedrijven doen al mee met de Goederenhub Haarlem?

Gemeen­te Haarlem. Zij krij­gen hun faci­li­tai­re goe­de­ren via de Goederenhub gele­verd op 14 loca­ties in Haarlem en Zandvoort. De Koe­pel. 50 inpan­di­ge bedrij­ven krij­gen hun non-food goe­de­ren via de Goederenhub geleverd.

Kan ik goe­de­ren retour gegeven?2023-04-06T15:36:18+02:00

Kan ik goederen retour gegeven?

Ja, indien wij daar samen afspra­ken over heb­ben gemaakt dan is er veel moge­lijk. Je kunt bij­voor­beeld retour­pak­ket­ten, ver­pak­kings­ma­te­ri­aal, sta­tie­pal­lets of plas­tic afval aan de chauf­feur mee terug­ge­ven. Restafval en papier neemt de chauf­feur van de Goederenhub niet mee.

Wil je graag dat jouw restafval en papier ook wordt opge­haald? Hier­voor kun je een apar­te offer­te bij ons aan­vra­gen. We wer­ken samen met ande­re inza­me­laars onder de naam ‘Green Col­lec­ting’. Het restafval en papier in de Haarlemse bin­nen­stad wordt door één kli­maat­neu­tra­le wagen opge­haald in plaats van door meer­de­re afvalinzamelaars.

Wat zijn de ope­nings­tij­den van de Goederenhub?2023-04-06T15:52:38+02:00

Wat zijn de openingstijden van de Goederenhub?

De Goederenhub is geo­pend van maandag tot en met vrijdag van 7:30 tot 16:00 uur.

Wel­ke extra service/diensten bie­den jullie?2023-04-06T15:52:42+02:00

Welke extra service/diensten bieden jullie?

De Goederenhub biedt op ver­zoek extra dien­sten aan. Indien wij daar samen afspra­ken over heb­ben gemaakt kun je bij­voor­beeld retour­pak­ket­ten, ver­pak­kings­ma­te­ri­aal, sta­tie­pal­lets of plas­tic afval aan de chauf­feur mee terug­ge­ven. Ook is het moge­lijk om je leve­rin­gen tij­de­lijk bij de Goederenhub op te slaan. Infor­meer gerust naar de mogelijkheden.

Ga naar de bovenkant