CO2-Prestatieladder

Spaarnelanden is een bedrijf dat duurzaam ‘doet’. Om onze duurzame prestaties inzichtelijk te maken, meten we ze met de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een toonaangevend instrument dat bedrijven helpt bij het verminderen van CO2-uitstoot. De ladder wordt door stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) gewaarborgd en kent vijf treden, opklimmend van 1 tot 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te verminderen, hoe hoger het opklimt op de ladder.

In 2014 zijn we gestart met het in kaart brengen van de CO2-emissies van de bedrijfsvoering. We zien het als onze verantwoordelijkheid om de impact van alle bedrijfsactiviteiten op het klimaat te onderkennen én te verminderen.

Trede 5

Sinds 2018 staat Spaarnelanden op de vijfde trede van de CO2-Prestatieladder. Hiermee behoren we tot de koplopers op het gebied van duurzaam ondernemen. Daar zijn we trots op!

Trede 5 stelt hoge eisen aan de duurzaamheid en transparantie van de organisatie. Het terugbrengen van CO2-emissies gaat veel verder dan onze eigen bedrijfsvoering. Door samen te werken en initiatieven te steunen, dragen we bij aan verlaging van de CO2-uitstoot in de hele keten. Van bewoners tot leveranciers en partners.

Ecologische voetafdruk

Met een doelgerichte aanpak, investeringen en slimme innovaties zorgen we dat onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk is. Dit doen we o.a. door voertuigen te vervangen door elektrische varianten, restafval terug te brengen en de CO2-uitstoot van zwaar verkeer te beperken.

Rapportage CO2-emissies

De werkzaamheden van Spaarnelanden hebben in 2022 geleid tot 1.636 ton CO2-emissies in scope 1 en 2 en 18.333 ton CO2-emissies in scope 3.

De emissies in scope 1 en 2 worden door SPL zelf veroorzaakt uit direct en indirect energiegebruik zoals het gebruik van brandstoffen, gas en warmte.

De emissies in scope 3 worden door derden veroorzaakt maar wel als gevolg van SPL activiteiten, bijvoorbeeld bij de verwerking van het door Spaarnelanden ingezamelde afval.

Onderstaande tabel toont een uitsplitsing van de emissies.

2022 2021 2020
Spaarnelanden N.V.-locatie Haarlem
. Scope 1 – direct Spaarnelanden
. Scope 2 – indirect Spaarnelanden
. Scope 3 – indirect derden
XX
1602
34
18.333
XX
1972
36
19.860
XX
2021
26
20.367
Spaarnelanden N.V.-locatie Zandvoort
. Scope 1 – direct Spaarnelanden
. Scope 3 – indirect derden
XX
169
2.134
XX
172
2.268
XX
152
2.412
Spaarnelanden Bedrijven B.V.
. Scope 1 – direct Spaarnelanden
. Scope 3 – indirect derden
XX
2
66
XX
5
102
XX
7
100

Zandvoort en Spaarnelanden Bedrijven B.V. hebben geen scope 2 emissies omdat al het elektragebruik wordt vergroend.

Documentatie


Documenten 2023

..
Documenten 2022

Documenten 2021

Documenten 2020

Documenten 2019

Certificaten