Over ons2022-06-08T15:31:29+02:00

Over ons

Wat doen wij op het gebied van duurzaamheid? Benieuwd naar de openstaande vacatures of wil je meer weten over het erkende leerbedrijf? We vertellen je hier graag alles over.

Laatste nieuws

Spaarnelanden zoekt groe­ne stroom van loka­le ondernemers

5 sep 2022|Over ons|

Ver­schil­len­de Noord-Hol­land­se gemeen­ten wil­len duur­za­me ener­gie afne­men én het opwek­ken van scho­ne ener­gie in de regio sti­mu­le­ren. Regi­o­na­le onder­ne­mers die groe­ne stroom opwek­ken, kun­nen deze stroom voort­aan recht­streeks aan de gemeen­ten ver­ko­pen via een alter­na­tief han­dels­plat­form. Ook Spaarnelanden gaat voort­aan zo stroom inkopen.

Door­start autodeelproject

15 nov 2021|Over ons|

Van­af 1 decem­ber a.s. is Onze­Au­to aan­bie­der van elek­tri­sche deelauto’s in het Ram­plaan­kwar­tier en in de Pla­ne­ten­wijk in Haarlem.

Ga naar de bovenkant