Spaarnelanden zoekt eerlijke groene stroom van lokale ondernemers

Geplaatst op: 5 september 2022

Verschillende Noord-Hollandse gemeenten willen duurzame energie afnemen én het opwekken van schone energie in de regio stimuleren. Regionale ondernemers die groene stroom opwekken, kunnen deze stroom voortaan rechtstreeks aan de gemeenten verkopen via een alternatief handelsplatform. Ook Spaarnelanden gaat voortaan zo stroom inkopen.

Deelnemende gemeenten en organisaties

De gemeenten Haarlem, Zandvoort, Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel nemen deel aan deze nieuwe manier van stroom inkopen. Naast de betrokken gemeenten sluiten ook Spaarnelanden, het Noord-Hollands Archief en het Frans Hals Museum zich aan. Hierbij is het streven om bij zo lokaal mogelijke bronnen stroom in te kopen.

Transparant, duurzaam en lokaal inkopen

Gemeenten en organisaties zijn voor de inkoop van hun energie aanbestedingsplichtig. Wat voorheen niet kon, kan nu wel: dynamisch energie inkopen van ondernemers uit eigen regio. De deelnemende partijen werken hiervoor met een zogenaamd ‘Dynamisch Aankoopsysteem (DAS)’. Het platform dat gebruikt wordt, is de Groendus Energiemarktplaats. Op dit alternatieve handelsplatform komen vraag en aanbod van lokale en duurzame energie samen.

Lokale opwek en afname stimuleren

Zoals in elke aanbesteding voor energie weegt de prijs erg zwaar. Om lokale opwek en afname extra te stimuleren, wordt in deze specifieke aanbesteding een fictieve toeslag berekend op basis van afstand. Dat vergroot de kans voor producenten uit de buurt om aan de deelnemende partijen te mogen leveren.

Op 2 september is via TenderNed de aanbesteding voor schone energie gestart. Producenten die voldoen aan de selectiecriteria krijgen toegang tot de Energiemarktplaats. Groot voordeel voor de deelnemende producenten is dat zij profiteren van betere prijzen, omdat zij geen afdracht meer aan een traditionele energieleverancier hoeven te betalen. Daarbij kunnen zij gunstige prijsafspraken maken voor de langere termijn. Bovendien dragen zij bij aan de verduurzaming van de eigen regio.

Meer informatie

Meer informatie vind je op www.groendus.nl/das en www.spaarnelanden.nl/das.