Loading...
Zandvoort2022-06-08T15:34:03+02:00

Nieuws in Zandvoort

Meer lezen

Blad­kor­ven in Bent­veld en Zandvoort

27 okt|Zandvoort|

Eind oktober plaat­sen we blad­kor­ven in Bent­veld en Zandvoort. Je kunt deze kor­ven gebrui­ken als je bla­de­ren opruimt rond­om je huis - een extra moge­lijk­heid naast de gft-container, waar blad­af­val ook in mag. In dit bericht vind je een over­zicht van de plek­ken waar de kor­ven staan.

Beach clea­nups Zandvoort

11 aug|Zandvoort|

Spaarnelanden onder­steunt niet-com­mer­ci­ë­le clea­nups en faci­li­teert door het uit­le­nen van afval­zak­ken, -prik­kers en -grij­pers, en even­tu­eel een afval­con­tai­ner. Wil je ook mee­hel­pen? Lees dan verder!

Ik wil een aanhanger lenen

Reser­veer deze direct
Verhaal

Van rolcontainer naar 3D-geprinte plantenbak

Dinsdagmiddag onthulden wethouder Ellen Verheij-de Haas en wethouder Raymond van Haeften de eerste 3D-geprinte plantenbak gemaakt van oude rolcontainers.

Lees verder
Zandvoort's

Veelgestelde vragen

Naar alle vragen
Waar vind ik de afval­wij­zer voor gemeen­te Zandvoort?2022-03-02T13:30:48+01:00

Waar vind ik de afvalwijzer voor gemeente Zandvoort?

In Zandvoort kun je gebruik maken van een digi­ta­le afval­wij­zer. Via de afval­wij­zer is, na het invul­len van post­co­de en huis­num­mer, snel en een­vou­dig te zien wan­neer jouw afval wordt inge­za­meld. De pdf-bestan­den van de afval­ka­len­der en de inzameling per straat kun je ook down­lo­a­den, opslaan en ook prin­ten. De bestan­den vind je hier.

Meer infor­ma­tie digi­ta­le afval­wij­zer en app
De afval­wij­zer toont ook de dichtst­bij­zijn­de glas-, papier- tex­tiel- en plas­tic­con­tai­ners en bevat infor­ma­tie over afval­schei­ding. Bij gebruik op smartpho­nes en tablets past de afval­wij­zer zich auto­ma­tisch aan.

De digi­ta­le afval­wij­zer is ook beschik­baar als app. De ‘afval­wij­zer Spaarnelanden’ app is ver­krijg­baar voor iOS (via de App Sto­re) en Android (via de Play Sto­re). Via instel­lin­gen in het menu is het moge­lijk een her­in­ne­ring te ont­van­gen wan­neer de container aan de weg gezet kan worden.

Waar kan ik een melding maken?2022-07-26T15:46:34+02:00

Waar kan ik een melding maken?

Mel­din­gen gemeen­te Haarlem
Heb je vra­gen of mel­din­gen over de open­ba­re ruim­te in gemeen­te Haarlem, dan kun je hier terecht.

Mel­din­gen gemeen­te Zandvoort
Wil je een melding maken over de open­ba­re ruim­te in gemeen­te Zandvoort, dan kun je hier terecht.

Kan ik ook afval schei­den als het niet aan huis wordt opgehaald?2022-11-22T10:28:46+01:00

Kan ik ook afval scheiden als het niet aan huis wordt opgehaald?

Jaze­ker. Veel soor­ten afval kun­nen geschei­den wor­den inge­le­verd. Er staan naast papier- en plas­tic­con­tai­ners, ook glas- en tex­tiel­con­tai­ners bij jou in de buurt. Hier vind je de dichtst­bij­zijn­de containers.

Grof huis­hou­de­lijk afval (kapot­te bank­stel­len, koel­kas­ten, tapijt etc.) kan je bren­gen naar een milieuplein. Ook halen wij grof huis­hou­de­lijk afval op aan huis. Maak hier je afspraak. Spul­len die nog te gebrui­ken zijn, kun­nen naar de kring­loop­win­kel.

Hoe bied ik mijn duocontainer aan?2022-01-26T12:43:00+01:00

Hoe bied ik mijn duocontainer aan?

Om ervoor te zor­gen dat het legen van de duocontainer soe­pel ver­loopt, gel­den spe­ci­fie­ke (aanbied)regels:

  • De duocontainers moe­ten in de eigen voor- of ach­ter­tuin staan en mogen alleen op de dag van inzameling op de stoep aan de weg staan.
  • Zet jouw duocontainer de avond voor de inzameldag op zijn vroegst na 21:00 uur en op de ophaal­dag uiter­lijk om 07:30 uur op de inza­mel­plaats met de wie­len naar de weg.
  • Haal jouw container uiter­lijk voor 20:00 uur weer op van de inza­mel­plaats en plaats deze in jouw eigen tuin.

In de afval­wij­zer vind je de exac­te data waar­op jouw duocontainer wordt geleegd.

Ga naar de bovenkant