Afvalpas

Restafval gooi je weg in de ondergrondse containers van Spaarnelanden. Voor deze containers heb je een afvalpas nodig. Hoe werkt het precies?

Eén afvalpas per adres

De afvalpas is er spe­ci­aal voor inwo­ners van Haarlem en Zandvoort die gebruik maken van een afval­con­tai­ner. Met de pas open je de toe­ge­we­zen container bij jou in de buurt. De afvalpas is eigen­dom van Spaarnelanden en hoort bij een woning. Ga je ver­hui­zen? Laat de pas en hand­lei­ding dan ach­ter voor de nieu­we bewoners.

Geen afvalpas

Ben je ver­huisd en is er geen afvalpas ach­ter­ge­la­ten door de vori­ge bewo­ners? Vraag dan een nieu­we pas aan via onder­staand for­mu­lier. Op basis van jouw huur- of koop­con­tract óf bewijs van inschrij­ving in de gemeen­te Haarlem of gemeen­te Zandvoort (niet ouder dan 3 maan­den) kun je een­ma­lig, kos­te­loos een nieu­we afvalpas aan­vra­gen. Zijn jouw docu­men­ten ouder dan 3 maan­den, dan kost de afvalpas €10,00.

Voor adres­sen die niet offi­ci­eel staan inge­schre­ven in de gemeen­te­lij­ke admi­ni­stra­tie als woon­adres (dus geen woon­func­tie heb­ben) is géén afvalpas beschikbaar.

Afvalpas kwijt of beschadigd

Ben je de afvalpas kwijt of is hij bescha­digd? Geen probleem. Via onder­staand for­mu­lier vraag je een­vou­dig een nieu­we pas aan. Let op! Een nieu­we afvalpas kost €10,00 deze kos­ten zijn voor jouw rekening.

Haar­lem­Pas of ZandvoortPas

Heb jij een Haar­lem­Pas of Zand­voort­Pas? Dan kun je (maxi­maal één keer per jaar) kos­te­loos een ver­van­gen­de afvalpas aanvragen.

Hand­lei­ding afvalpas

Lees hier alles over het gebruik van de afvalpas en de ondergrondse afvalcontainer.

Aanvraagformulier afvalpas

Vraag direct een nieuwe afvalpas aan. Binnen vier werkdagen ontvang je de nieuwe afvalpas op de deurmat.

* verplicht

Wat is voor jou van toepassing? *
De oude pas wordt na het aanvragen meteen geblokkeerd
Stuur je afvalpas kosteloos naar onze klantenservice: Antwoordnummer 1637, 2000 VC Haarlem. Doe de afvalpas in een envelop en voeg een briefje toe met je gegevens: straatnaam, huisnummer, postcode, telefoonnummer en/of e-mailadres. Wij onderzoeken waarom jouw pas niet meer werkt. Je ontvangt kosteloos een nieuwe afvalpas wanneer je afvalpas: niet meer werkt door een technisch probleem en aantoonbaar onbeschadigd is. Blijkt je afvalpas toch beschadigd te zijn? Dan zijn de kosten van €10,00 voor jouw rekening. In dit geval nemen wij contact met je op.
Heb je een huur- of koopcontract óf een bewijs van inschrijving van de gemeente Haarlem of gemeente Zandvoort, niet ouder dan 3 maanden? *
Heb je een HaarlemPas of ZandvoortPas? *
Meer informatie vind je op haarlem.nl/haarlempas en zandvoort.nl/zandvoortpas
Heb je een HaarlemPas of ZandvoortPas? *
Meer informatie vind je op haarlem.nl/haarlempas en zandvoort.nl/zandvoortpas