Glad­heid2022-06-08T15:29:10+02:00

Gladheid

Het gladheidseizoen loopt van november tot april. Spaarnelanden let in deze periode extra op mogelijke gladheid. We houden de weervoorspellingen 24/7 in de gaten, zodat we de wegen in Haarlem en Zandvoort zo veilig en toegankelijk mogelijk houden.

Ik wil een lege zoutkist melden in Haarlem

Ik wil een lege zoutkist melden in Zandvoort

Veelgestelde vragen

Waar strooit Spaarnelanden in de gemeen­te Haarlem?2023-11-20T15:59:12+01:00

Waar strooit Spaarnelanden in de gemeente Haarlem?

Spaarnelanden strooit, in opdracht van de gemeen­te Haarlem, vol­gens een glad­heids­be­strij­dings­plan. Belang­rij­ke hoofd­we­gen en fiets­pa­den wor­den altijd gestrooid. Onze vas­te strooi­rou­tes vind je hier.

Waar strooit Spaarnelanden in de gemeen­te Zandvoort?2023-11-20T15:52:41+01:00

Waar strooit Spaarnelanden in de gemeente Zandvoort?

Spaarnelanden strooit, in opdracht van de gemeen­te Zandvoort, vol­gens een glad­heids­be­strij­dings­plan. Belang­rij­ke hoofd­we­gen en fiets­pa­den wor­den altijd gestrooid. Onze vas­te strooi­rou­tes vind je hier.

Kan ik strooi­zout bij Spaarnelanden ophalen?2023-11-20T15:51:43+01:00

Kan ik strooizout bij Spaarnelanden ophalen?

Inwo­ners van de gemeen­te Haarlem kun­nen bij Spaarnelanden op het Milieuplein in Haarlem gra­tis strooi­zout opha­len, zolang de voor­raad strekt. Ook inwo­ners van gemeen­te Zandvoort kun­nen gra­tis zout opha­len bij Spaarnelanden loca­tie Zandvoort (Remi­se). Neem hier­voor zelf een emmer of plas­tic zak én een schep mee.

Waar­om wor­den paal­tjes gedu­ren­de het win­ter­sei­zoen weggehaald?2023-11-20T15:52:01+01:00

Waarom worden paaltjes, om fietspaden af te sluiten voor auto’s, gedurende het winterseizoen weggehaald?

Op die manier kun­nen strooi­ma­chi­nes tijdens het win­ter­sei­zoen ook de fiets­pa­den begaan­baar houden.

Nieuws over Gladheid

Ga naar de bovenkant