Ben jij klaar voor het gladheidseizoen?

In november begint het officiële gladheidseizoen in gemeente Haarlem en gemeente Zandvoort. Om dit goed voor te bereiden is Spaarnelanden in de zomer al begonnen met de voorbereidingen. Al het materiaal en materieel is nagekeken, getest en gekeurd, de zoutinstallaties zijn getest en zout is bijgevuld. In november plaatst Spaarnelanden op diverse plekken zoutkisten. Zo kunnen belangrijke wegen, busroutes en fietspaden tijdens het winterseizoen begaanbaar en veilig blijven.

Strooiroutes

Spaarnelanden strooit, in opdracht van de gemeente Haarlem en gemeente Zandvoort, volgens een gladheidsbestrijdingsplan. In verband met tijd kunnen niet alle straten gestrooid worden. Belangrijke hoofdwegen en fietspaden worden wel altijd gestrooid. De strooiroutes zijn te vinden op spaarnelanden.nl en zandvoort.nl. Wordt jouw straat niet gestrooid? Spreek dan samen af met je buren om de straat sneeuwvrij te maken.

Zelf strooien

Schuif of veeg vers gevallen sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft. Op gladde plekken waar weinig mensen lopen of rijden kun je het beste zand strooien. Zout kun je het beste strooien op plekken waar veel mensen lopen of rijden. Wist je dat je strooizout al kunt strooien voordat het glad is? Inwoners van de gemeente Haarlem kunnen bij Spaarnelanden op het Milieuplein in Haarlem gratis strooizout ophalen, zolang de voorraad strekt. Ook inwoners van gemeente Zandvoort kunnen gratis zout ophalen bij Spaarnelanden locatie Zandvoort (Remise). Neem hiervoor zelf een emmer of plastic zak én een schep mee.

Fietspaaltjes en zoutkisten

Paaltjes die worden gebruikt om fietspaden af te sluiten voor auto’s, worden gedurende het winterseizoen weggehaald. Op die manier kunnen strooimachines tijdens het winterseizoen ook de fietspaden begaanbaar houden. In Haarlem plaatst Spaarnelanden bij veel bruggen zoutkisten, omdat deze bij vorst snel glad worden. Deze kisten bevatten zout om de brug bij gladheid met de hand te strooien. Dit doet Spaarnelanden wanneer nodig en daarnaast mogen inwoners dit zelf ook doen. Wanneer de kisten leeg of stuk zijn, kan dit worden gemeld bij Spaarnelanden via 023-7517200 of info@spaarnelanden.nl. In Zandvoort plaatst Spaarnelanden zoutkisten op moeilijk bereikbare en belangrijke locaties, zoals trappen, basisscholen, bejaardentehuizen en bijvoorbeeld ook bij de reddingsbrigade. Inwoners kunnen dit zout gebruiken om zelf te strooien.

Tot april

Het gladheidseizoen loopt van november tot april. Spaarnelanden is tijdens die periode zeer alert op mogelijke gladheid en houdt de weervoorspellingen 24/7 in de gaten om de gemeente Haarlem en gemeente Zandvoort zo begaanbaar mogelijk te houden.