Sneeuwval: gladheidbestrijding en afvalinzameling

Upda­te [16-02-21]: Door de stij­gen­de tem­pe­ra­tu­ren is de gladheid­bestrijding beëin­digd. Ook de afval­in­za­me­ling onder­vindt niet lan­ger pro­ble­men van sneeuw en gladheid. 

Ondanks de sneeuw en glad­heid is Spaarnelanden tus­sen 8 febru­a­ri en 15 febru­a­ri door­ge­gaan met afval­in­za­me­ling. Ech­ter waren som­mi­ge loca­ties niet goed bereik­baar voor de inza­mel­wa­gens. Ook kon­den som­mi­ge gft-containers niet geleegd wor­den door een vast­ge­vro­ren inhoud of dek­sel. Is jouw rolcontainer niet geleegd op jouw vas­te inzameldag? Dan vra­gen we je hem opnieuw aan te bie­den op jouw vol­gen­de vas­te inzameldag. Helaas is het niet haal­baar de gemis­te rolcontainers op een ander moment als­nog te legen. Onze excu­ses voor het ongemak.