Jouw leef­om­ge­ving2022-06-08T15:28:24+02:00

Jouw leefomgeving

Heb je vragen over afval inzamelen, parkeren of wil je binnenkort een straatfeest organiseren? Spaarnelanden heeft alles wat je wil weten op een rijtje gezet. Wel zo overzichtelijk.

Laatste nieuws

Upda­te storm Ciarán

2 nov 2023|Alge­meen|

Storm Ciarán is aan­ge­ko­men in Neder­land. Van­af 14.00 geldt code oran­je in de pro­vin­cie Noord-Hol­land en er wor­den wind­sto­ten van 110 kilo­me­ter per uur ver­wacht. Vanwege de weers­om­stan­dig­he­den zijn het Milieuplein Haarlem en loca­tie Zandvoort (Remi­se) van­daag gesloten. 

Spaarnelanden ontvangt WeCy­le Award

10 okt 2023|Alge­meen|

Spaarnelanden heeft de WeCy­cle Award gekre­gen voor de inzameling van elek­tro­nisch afval. Deze prijs wordt jaar­lijks uit­ge­reikt door Stich­ting OPEN, bekend van de Wecy­cle-inle­ver­pun­ten en WeCycle-campagnes. 

Ga naar de bovenkant