Bomen

Spaarnelanden zorgt voor het bomenbeheer in de openbare ruimte van de gemeenten Haarlem en Zandvoort. We verzorgen en snoeien de bomen en ze worden gecontroleerd op vitaliteit en stabiliteit. Soms moet een boom worden gekapt, omdat hij schade veroorzaakt of de veiligheid in gevaar brengt. Hoe werkt dat precies?

Reguliere kapprocedure

Het gebeurt het regelmatig dat een veiligheidskeuring van Spaarnelanden uitwijst dat een boom in de openbare ruimte gekapt moet worden. Of we krijgen melding van een inwoner. Voor bomen met een stamomtrek van 50 cm en groter vragen we een omgevingsvergunning aan. Bomen met een diameter kleiner dan 50 cm, mogen zonder kapvergunning worden verwijderd.

Monumentale bomen

Hele oude, bijzondere bomen moeten helaas soms ook gekapt worden. Voordat een monumentale boom wordt gekapt, vindt er altijd overleg met de gemeente en andere betrokkenen plaats. Het college van Burgemeester en Wethouder moet daarnaast ook goedkeuring geven voor het kappen van de boom. Het gebeurt dus niet zomaar.

Particuliere bomen

Spaarnelanden kapt alleen bomen in de openbare ruimte van Haarlem en Zandvoort. Deze vallen onder onze verantwoordelijkheid. Wil je zelf een boom kappen? Dan heb je meestal een omgevingsvergunning nodig. Ook als je een boom in eigen tuin wilt kappen. De vergunning vraag je op via de gemeente Haarlem of de gemeente Zandvoort.

Noodkap

Ondanks de veiligheidsinspecties komt het weleens voor dat een boom een gevaar vormt voor de omgeving. Bijvoorbeeld als hij ieder moment om kan vallen. Als blijkt dat de boom zo snel mogelijk verwijderd moet worden, dan mag hij gekapt worden zonder de vergunningprocedure te doorlopen. We noemen dit een noodkap.

Herplanting

In de gemeenten Haarlem en Zandvoort wordt voor elke gekapte boom een nieuwe boom geplant. Het planten gebeurt van half november tot half april (afhankelijk van het weer). Het rooien van de bomen, weghalen van stronken en bestellen van nieuwe bomen wordt voor half november afgerond. Zo benutten we het plantseizoen maximaal.

Welke planten en bomen zijn er door ons geplant in de gemeente Haarlem? Ontdek het in de plantlijsten.

Publicatie vergunningen

Omgevingsvergunningen die zijn geaccepteerd vind je terug op: haarlem.nl/mededelingen en officielebekendmakingen.nl.

Bezwaar? Dan mag je op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na bekendmaking, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dien je in bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem of Zandvoort.

Ook kan er een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de rechtbank Haarlem. De vergunning blijft dan geldig tot er een besluit is genomen over het verzoek. Pas als de voorlopige voorziening is toegewezen, wordt de werking van de beschikking geschorst.

Vragen

Wil je meer informatie over het kappen van bomen, een omgevingsvergunning aanvragen of bezwaar maken? Kijk op: haarlem.nl/kapvergunning-bomen of Zandvoort.nl.

Heb je vragen over bomen in Haarlem of Zandvoort? Je bent van harte welkom bij de gemeente. Kom langs of bel 14023 (maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 16:30 uur).