Van kale stam naar kunstwerk

Op donderdag 13 mei jl. heeft kettingzaagkunstenaar Rob Peters in opdracht van Spaarnelanden een kunstwerk gemaakt van een kale stam in gemeente Zandvoort. De stam staat langs de Kostverlorenstraat cruising/ Julianaweg en is een deel van een iep die is blijven staan.

De iep is vorig jaar helaas gesneu­veld door de iep­ziek­te. Vanwege de iep­ziek­te is de bast eraf gehaald zodat de stam niet meer besmet­te­lijk is voor ande­re iepen. Spaarnelanden vond het zon­de om niets te doen met de over­ge­ble­ven stam en scha­kel­de Rob Peters in. Rob houdt zich sinds 2012 part­ti­me bezig met ket­ting­zaag­kunst. Afge­lo­pen donderdag is Rob de hele dag aan de slag gegaan met zijn ket­ting­zaag om een mooi kunst­werk te maken van de stam. De stam is nu een plaat­je om naar te kijken.