Gewijzigde inzameldag i.v.m. Pasen

Vanwege Tweede Paasdag is Spaarnelanden op maandag 5 april gesloten. Ook Spaarnelanden locatie Zandvoort (Remise) en het Milieuplein in Haarlem zijn gesloten. Ondergrondse containers worden wel geleegd.

Gewij­zig­de inzameling rolcontainers

Rolcontainers die Spaarnelanden nor­maal gespro­ken leegt op de maandag legen we in ver­band met Pasen op zaterdag 3 april in gemeen­te Haarlem en in gemeen­te Zandvoort. Kijk in de afval­wij­zer voor de actu­e­le inzameldata.