Inzage locaties containers Zandvoort Centrum

Op 12 februari 2021 zijn de definitieve locaties van de extra containers in het centrum van Zandvoort via een aanwijzingsbesluit bekendgemaakt.

Je kunt dit aanwijzingsbesluit inzien tot en met 26 maart 2021. In het besluit staat vermeld hoe belanghebbenden bezwaar kunnen indienen.

Wijzigingen locaties

In mei en juni afgelopen jaar hebben inwoners de conceptlocaties van alle containers kunnen bekijken en erop kunnen reageren. Aan de hand van deze reacties en het onderzoek naar kabels en leidingen in de grond is een aantal locaties gewijzigd. Ook zijn locaties gewijzigd die op parkeerplaatsen stonden ingetekend. Hieronder staan welke locaties zijn gewijzigd:

  • Z10 is verplaatst naar de andere zijde, aan deze zijde is meer ruimte. Daarbij hoeft op deze locatie voor de plaatsing van vier ondergrondse containers, maar één in plaats van twee parkeerplaatsen gebruikt te worden.
  • Z08a2 is verplaatst van een parkeerplaats in de Prinsenhofstraat naar het trottoir in de Pakveldstraat.
  • Z28b is verplaatst van een parkeerplaats op de Paulus Loot Boulevard naar het noorden bij de fietsenstalling waardoor er geen parkeervak wordt gebruikt.
  • Z11b is verplaatst van een parkeerplaats op de Duinstraat 10 naar de groenstrook tegenover Duinstraat 6 waardoor er geen parkeerplaats wordt gebruikt.
  • Z30a is verplaatst van een parkeerplaats aan de Hogeweg 30-34 naar een locatie naast de inrit naar de parkeergarage van Hogeweg 34 waardoor er geen parkeerplaats wordt gebruikt.
  • Z12a is een tweede container geplaatst op de Hogeweg ter hoogte van nummer 56 die als conceptlocatie stond ingetekend ter hoogte van Hogeweg nummer 46, verplaatsing heeft als resultaat dat er maar één parkeervak wordt gebruikt.
  • Z07 is verplaatst van een parkeerplaats bij de Zeestraat naar het trottoir in de Kuindersstraat, waardoor er geen parkeerplaats wordt gebruikt.
  • Z09c is verplaatst van een parkeerplaats naar het trottoir op de Diaconiedwarsstraat, door onverwachte kabels en leidingen op de conceptlocatie is er uitgeweken naar de nieuwe locatie.

Door deze aanpassing blijft er ook een parkeerplaats behouden.

  • N15 is een nieuwe locatie op het Verzetsplein (in plaats van de locatie die in het conceptplan ingetekend stond op het Stationsplein). In het belang van de inrichting en parkeerplaatsen van het Stationsplein en gebrek aan alternatieven is uitgeweken naar de nieuwe locatie.
Inzien definitieve locaties

Het bepalen van de locaties van de containers is zorgvuldig gedaan. De ‘Richtlijnen voor plaatsing inzamelmiddelen en -voorzieningen Zandvoort’ die door het college van Zandvoort zijn vastgesteld, zijn hierbij aangehouden. Aanvullend zijn de conceptlocaties van de containers na de zomer opnieuw bekeken en aangepast naar aanleiding van het coalitieakkoord “Samen sterk door de crises”. In dit akkoord staat opgenomen dat het aantal parkeerplaatsen minimaal gelijk blijft. Parkeerplaatsen die verdwijnen door het plaatsen van containers worden dan ook gecompenseerd.

Je kunt de definitieve locaties door middel van onderstaande links bekijken:

Tot slot

Sinds november 2020 plaatsen de gemeente Zandvoort en Spaarnelanden extra containers voor restafval en grondstoffen op straat. De containers zijn bedoeld voor inwoners die geen rolcontainer(s) aan huis hebben, zodat zij in de buurt van hun woning hun afval gescheiden kunnen weggooien. Dit zijn onder- en bovengrondse containers. Naar verwachting worden de extra containers in het centrum van Zandvoort vanaf april 2021 geplaatst. Met de plaatsing van de containers nemen we afscheid van de gele huisvuilzakken.