Vervolg afvalscheidingscampagne ‘Elke kilo telt’ in Zandvoort

Vanaf deze week herhalen de gemeente Zandvoort en Spaarnelanden de campagne ‘Elke kilo telt’ om nog meer inwoners te motiveren hun afval te scheiden. De campagne ondersteunt de doelstelling om de hoeveelheid restafval per inwoner te verminderen. Wethouder Ellen Verheij: “Nog steeds belanden veel waardevolle grondstoffen als karton, plastic en blik bij het restafval in de verbrandingsoven. Dat is natuurlijk hartstikke zonde.”

Afval = grondstof

Verheij: “Een grote groep inwoners scheidt het afval al goed. De grootste winst die nu te behalen valt, is dat meer inwoners dit voorbeeld gaan volgen. Afvalscheiden moet iets vanzelfsprekends worden. Want hoe meer er gerecycled wordt, hoe kleiner de hoeveelheid restafval. Bovendien kunnen van de gescheiden grondstoffen nieuwe producten worden gemaakt. Afval is dan geen afval meer, maar een grondstof voor nieuwe producten.”

Werkzaamheden

In navolging van Zandvoort Noord plaatst Spaarnelanden de komende tijd voor inwoners in Zandvoort Zuid die geen rolcontainers hebben, extra onder- en bovengrondse containers op straat. In februari of maart worden op verschillende locaties verspreid over Zandvoort de groene containers op standaard geplaatst voor het inzamelen van gft en etensresten. De extra containers in het centrum van Zandvoort kunnen naar verwachting voor de zomer worden geplaatst.