Snoeiwerkzaamheden bomen Zandvoort

In opdracht van de gemeente Zandvoort is Spaarnelanden rond half februari gestart met het snoeien van bomen zoals, populieren, platanen en esdoorns. Laaghangende takken worden verwijderd om te voorkomen dat ze het verkeer belemmeren. Ook verwijdert Spaarnelanden takken die verkeerd groeien en beschadigd zijn. Takken worden ter plekke versnipperd in een versnipperraar en hergebruikt op het terrein van de volkstuinen.

De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07:00 en 16:00 uur en duren ongeveer drie weken. Voor de werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt van een hoogwerker. Tijdens de werkzaamheden beperkt Spaarnelanden de overlast zoveel mogelijk. Na het snoeien kan er tijdelijk snoeiafval blijven liggen, Spaarnelanden ruimt dit zo snel mogelijk op na de werkzaamheden.