Gewijzigde inzameling en openingstijden feestdagen

Vanwege de aan­ko­men­de feest­da­gen zijn er een aan­tal wij­zi­gin­gen in de afval­in­za­me­ling. Op onder­staan­de feest­da­gen leegt Spaarnelanden geen rolcontainers in gemeen­te Haarlem en gemeen­te Zandvoort. Het legen van de rolcontainers haalt Spaarnelanden in op een ande­re dag:

  • Hemel­vaarts­dag - donderdag 13 mei ver­valt | inhaal­dag: zaterdag 15 mei
  • Twee­de Pink­ster­dag - maandag 24 mei ver­valt | inhaal­dag: zaterdag 22 mei

Ondergrondse containers wor­den wel geleegd. Spaarnelanden-loca­tie Zandvoort (Remi­se) en het Milieuplein in Haarlem zijn gesloten.

Kijk in de afval­wij­zer voor de actu­e­le inzameldata.