Zandvoorters maken Zandvoort groener

Vrijdagmiddag 28 mei heeft wethouder Raymond van Haeften de eerste plantjes uitgereikt aan bewoners van het Ingenieur G. Friedhoffplein. Bewoners van het plein kregen in ruil voor tien vierkante meter tegels veertig plantjes om hun buurt mooier en natuurvriendelijker te maken. Deze Zandvoorters reageerden daarmee op de oproep van de gemeente Zandvoort en Spaarnelanden om mee te helpen Zandvoort groener te maken.

In de week van 17 tot en met 21 mei kon­den inwo­ners een afspraak maken om tuin­te­gels in te leve­ren in ruil voor planten. Uit alle wij­ken meld­den Zand­voor­ters zich aan om hun tuin zo te ver­groe­nen. Ray­mond van Haef­ten, wet­hou­der duurzaamheid, is blij met de res­pons: “Meer groen zorgt voor een bete­re afvoer van (regen)water en afkoe­ling tijdens war­me dagen. In Zandvoort heb­ben we rela­tief veel ver­steen­de tuinen en is nog veel winst te beha­len. Boven­dien trek­ken groe­ne tuinen vogels, bij­en, vlin­ders en ande­re insec­ten aan en zor­gen voor meer bio­di­ver­si­teit. Fijn dat we daar als gemeen­te, samen met onze inwo­ners, een bij­dra­ge aan kun­nen leveren.“

Een aan­tal bewo­ners van het Inge­ni­eur G. Fried­hoff­plein gaven zich samen op voor tien vier­kan­te meter en kre­gen afge­lo­pen vrijdag 40 laven­del­plant­jes. Zij zijn blij met de actie van de gemeen­te en Spaarnelanden: “Zo maken we Zandvoort groener en heb­ben we nu heer­lijk geu­ren­de laven­del­plan­ten langs onze gevel staan”. aldus Clai­re, bewo­ner van het Friedhoffplein.