Fleurige berm voor de Haltestraat

Donderdagmiddag heeft wethouder Ellen Verheij-de Haas samen met raadsleden Maaike Koper van de PvdA en Karim el Gebaly van Groen Links het eerste bloemzaad gestrooid in de berm van de Haltestraat. Naar aanleiding van vragen die de raadsleden eerder dit jaar stelden, wordt de rommelige berm die regelmatig als uitlaatplek voor honden werd gebruikt, aangepakt door Spaarnelanden.

De berm was voor de raads­le­den een doorn in het oog en zij vroe­gen of hier iets aan gedaan kon wor­den. “We waren het er over eens dat hier iets moest gebeu­ren. Niet alleen voor het aan­zicht, maar ook voor het ver­be­te­ren van de bio­di­ver­si­teit. Dat is in deze tijd extra belang­rijk voor bij­en en ande­re bestui­vers. Die heb­ben onze hulp hard nodig.” Aldus de raads­le­den. Zodoen­de is Spaarnelanden deze week begon­nen met het opknap­pen van de berm. De oude beplan­ting is weg­ge­haald en de berm is zaai­k­laar gemaakt. Pro­Rail is gevraagd om het hek langs de berm te fatsoeneren.

Spe­ci­aal bloemzaadmengsel

Spaarnelanden zaait de berm in met een spe­ci­aal bloem­zaad­meng­sel dat goed groeit op de voe­dings­ar­me bodem in gemeen­te Zandvoort en voe­ding biedt voor bij­en en ande­re insec­ten. Een groot voor­deel is dat de insec­ten die afko­men op het meng­sel de eiken­pro­ces­sie­rups eten. Het gaat om een meng­sel van meer­ja­rig inheems bloe­men­zaad en een­ja­rig inheems bloem­zaad. Door het toe­voe­gen van het een­ja­rig bloem­zaad bloei­en de bloemen eer­der en hoopt Spaarnelanden dat de berm dit jaar al in bloei staat. Het meer­ja­rig bloem­zaad ont­kiemt wel dit jaar, maar bloeit pas vol­gend jaar.

Eén keer per jaar maaien

Spaarnelanden maait de berm voort­aan één keer per jaar. Het maai­en bevor­dert de bloei, door­dat de zaden uit de uit­ge­bloei­de bloemen het jaar erna weer opko­men. Naast de Hal­te­straat krijgt de berm van de oude tram­baan in Bent­veld dezelf­de behandeling.