Nieuw zand voor zandbakken in Zandvoort

De zandbakken in Zandvoort krijgen in de meivakantie (3 t/m 7 mei) nieuw zand.

Dat gebeurt pre­ven­tief één keer per jaar om de groei van bac­te­ri­ën en ziek­te­kie­men te beper­ken. Zo is het zand weer vei­lig en hygi­ë­nisch om op te spelen.

Spaarnelanden ver­verst het zand in opdracht van de Gemeen­te Zandvoort op elf loca­ties bij scho­len. In totaal wordt er 110 m³ zand afge­voerd en aangevuld.

Over­last tijdens de werkzaamheden wordt zoveel moge­lijk beperkt.