Help mee en maak Zandvoort groener

De gemeente Zandvoort en Spaarnelanden roepen inwoners op om bij te dragen aan een groenere leefomgeving. Door tegels te verwijderen uit de tuin of langs de gevel en daar voor in de plaats plantjes te planten komt er meer groen in Zandvoort. Dit zorgt voor een betere afvoer van (regen)water en afkoeling tijdens warme dagen, trekt vogels, bijen, vlinders en andere insecten en zorgt voor meer biodiversiteit.

In Neder­land zijn er teveel ver­steen­de tuinen. Gemeen­te Zandvoort staat zelfs op de vier­de plaats in de top vijf van meest ver­steen­de gemeen­ten van de pro­vin­cie Noord-Hol­land. Dit blijkt uit cij­fers van Cobra Groe­nin­zicht, een inge­ni­eurs­bu­reau dat het per­cen­ta­ge ver­ste­ning van tuinen onder­zocht. Geluk­kig is er dus veel ruim­te voor ver­be­te­ring. Gemeen­te Zandvoort en Spaarnelanden slaan de han­den daar­om ineen en beste­den hier extra aan­dacht aan in de week van maandag 17 t/m vrijdag 21 mei 2021. Samen met inwo­ners maken we gemeen­te Zandvoort graag groener.

Doe jij ook mee? Tegels eruit en plantjes erin!

In ruil voor de tegels die je weg­haalt om een tuin­tje te maken, krijg je plantjes. De over­ge­ble­ven tegels neemt Spaarnelanden voor je mee. Aan­mel­den hier­voor kan bij Spaarnelanden van maandag 17 tot en met donderdag 20 mei 2021.

Hulp nodig?

Heb je behoef­te aan hulp bij het onder­hou­den van jouw tuin of gevel­tuin­tje? Kijk eens op de web­si­te van De Ver­beel­ding. Voor inwo­ners van gemeen­te Zandvoort met een Zand­voort­Pas zijn deze dien­sten zelfs gra­tis. Er is veel inte­res­se in deze dienst van De Ver­beel­ding, dus neem op tijd con­tact op.