Werkzaamheden januari

Haarlem

Snoei­en knot- en vormbomen
In opdracht van gemeen­te Haarlem is Spaarnelanden bezig met het snoei­en van de knot en lei­vorm bomen in Haarlem. Ook het snoei­en van bomen gaat bin­nen­kort van start. Even­tu­e­le over­last wordt zoveel moge­lijk beperkt.

Visu­e­le inspec­tie speeltoestellen
De visu­e­le inspec­tie van de speel­toe­stel­len in Haarlem is afge­rond, dit vindt altijd plaats na Oud en Nieuw. Tijdens de inspec­tie wor­den de toe­stel­len gecon­tro­leerd op vuurwerkschade.

Ver­wij­de­ren bomen
De komen­de peri­o­de ver­wij­dert Spaarnelanden dode en slech­te bomen door heel Haarlem. De stron­ken van de bomen wor­den op een later moment ver­wij­derd. Voor elke gekap­te boom her­plant Spaarnelanden een nieu­we boom.

Zandvoort

In Zandvoort plant Spaarnelanden hees­ters in de Lorentz­straat, Frans Zwaan­straat en in de Cort van der Lindenstraat.