Eikenprocessierups in Haarlem en Zandvoort

Door het warme weer van de afgelopen dagen is de verwachting dat vanaf volgende week de eerste nesten van de eikenprocessierups te zien zijn. Meestal vindt in juni de grootste overlast van de eikenprocessierups plaats, maar door de warmte van eind maart en de koude weken erna laat de eikenprocessierups zich dit jaar later zien.

Onderzoek naar eikenprocessierups

In opdracht van gemeente Haarlem en gemeente Zandvoort voert Spaarnelanden jaarlijks in juni onderzoek uit naar de aanwezigheid van de eikenprocessierups bij eiken in de openbare ruimte. Met het onderzoek brengt Spaarnelanden in kaart hoe groot de verspreiding van de eikenprocessierups is. Op deze manier is het mogelijk om op tijd passende maatregelen nemen tegen de eikenprocessierups.

Feromoonvallen

In de feromoonvallen zitten geurstoffen die mannelijke eikenprocessievlinders aantrekken. De hoeveelheid gevangen vlinders is een indicatie hoeveel eikenprocessierupsen volgend jaar terugkeren. De vallen zijn geplaatst in de periode dat de rupsen zich ontpopt hebben tot vlinder. Door verder te herleiden of de gevangen vlinders ‘vers’ zijn kan de mogelijke herkomst van de vlinder ingeschat worden. Verse vlinders zijn in de directe omgeving van de vangsten geboren.

Gezondheidsklachten

De eikenprocessierups kan gezondheidsklachten veroorzaken bij mensen. Bij het aantreffen van de eikenprocessierups neemt Spaarnelanden passende maatregelen. Inwoners die een gemeentelijke eikenboom met eikenprocessierupsen aantreffen kunnen dit melden bij de gemeente Haarlem en gemeente Zandvoort of via telefoonnummer 14 023.

Spaarnelanden verwijdert de nesten zo snel mogelijk na het binnenkomen van een melding. Dit gebeurt door specialistische medewerkers die de rupsen opzuigen uit de boom. Eikenprocessienesten in particuliere bomen worden niet verwijderd door Spaarnelanden.

Natuurlijke bestrijders

Insecten, vleermuizen en vogels zijn natuurlijke bestrijders van de eikenprocessierups. Door het plaatsen van bijvoorbeeld insectenhotels, vogelhuisjes of door het maken van bloemrijke bermen door een aangepast maaibeleid wordt er een aantrekkelijke leefomgeving voor hen gecreëerd waardoor overlast door de eikenprocessierups kan afnemen.

Meer informatie

Op de door het Kenniscentrum Eikenprocessierups ingestelde website processierups.nu is meer informatie te vinden over de eikenprocessierups.