Werkzaamheden Burgemeester Engelbertsstraat Zandvoort

In opdracht van de gemeente Zandvoort snoeit Spaarnelanden vandaag, dinsdag 11 mei, de haag in de Burgemeester Engelbertsstraat.

De werkzaamheden vin­den van­daag plaats tus­sen 07:00 en 12:00 uur. De haag ligt tus­sen de twee weg­de­len in, waar­door het snoei­en eni­ge ver­keers­hin­der kan ople­ve­ren. Tijdens de werkzaamheden beperkt Spaarnelanden de over­last zoveel moge­lijk. Na het snoei­en kan er tij­de­lijk snoei­afval blij­ven lig­gen, Spaarnelanden ruimt dit zo snel moge­lijk op na de werkzaamheden.

Foto: ZANDVOORTfoto.nl