Start werkzaamheden Zandvoort Zuid

Deze week starten gemeente Zandvoort en Spaarnelanden in Zandvoort Zuid met de uitvoering van het project Duurzaam Afvalbeheer. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen, verwijderen en plaatsen van extra onder- en bovengrondse containers.

De werkzaamheden wor­den uit­ge­voerd door Fir­ma Rut­te en vin­den plaats in de vol­gen­de woongebieden:

  • Bre­dero­de-Ger­ke­straat e.o.
  • Bou­le­vard Mid­den en Zuid
  • Zand­voort­sel­aan
  • Kost­ver­lo­ren e.o.

Exac­te loca­ties kun je vin­den in het loca­tie­plan. De extra containers in het cen­trum wor­den later dit jaar geplaatst.

De loca­ties van alle containers kun je vin­den in de afval­wij­zer. De app is ver­krijg­baar voor iOS (via de App Sto­re) en Android (via de Play Store).