Vervanging esdoorns in de Lijsterstraat - gemeente Zandvoort

Op vrijdag 19 maart vervangt Spaarnelanden in gemeente Zandvoort 12 esdoorns in de Lijsterstraat. De bomen worden vervangen door lindebomen. De werkzaamheden worden binnen een dag uitgevoerd en eventuele overlast voor omwonenden wordt zoveel mogelijk beperkt.

De esdoorns zijn drie jaar gele­den geplaatst en groei­en helaas niet goed waar­door Spaarnelanden ze moet ver­van­gen. In plaats van de esdoorns wor­den er lin­de­bo­men geplaatst. Het soort lin­de­boom dat geplaatst wordt is klein en past daar­om goed in klei­ne stra­ten. Ook is deze soort onge­voe­lig voor luis waar­door hij geen aan­slag op auto’s veroorzaakt.