Iep-prik voor bomen in Haarlem en Zandvoort

15 mei 2023|Haarlem, Zandvoort|

De iep is een her­ken­ba­re boom in Haarlem en Zandvoort. De boom kan goed tegen de zou­te zee­lucht en maakt daar­om al eeu­wen onder­deel uit van het straat­beeld. In de maan­den mei en juni start Spaarnelanden met het injec­te­ren van iepen tegen de iep­ziek­te. Het injec­te­ren moet vroeg in het groei­sei­zoen gebeu­ren, als de iepen net uitlopen.

Help mee en voer de bij bij

20 apr 2023|Haarlem, Zandvoort|

Op zaterdag 22 april is het Nati­o­na­le Zaai­dag. Inwo­ners van Haarlem en Zandvoort kun­nen weer gra­tis bloem­zaad­jes opha­len. Door die te zaai­en maken we samen de leef­om­ge­ving groener en zor­gen we voor voed­sel voor de bijen!

Woon­erf geeft boost aan biodiversiteit

9 dec 2022|Alge­meen|

De Haarlemse Krui­den­buurt ver­an­dert in een woon­erf. Daar gaat niet alleen de ver­keers­vei­lig­heid op voor­uit, ook de bio­di­ver­si­teit krijgt een flin­ke oppep­per. Insec­ten­ho­tels en duur­za­me mate­ri­a­len maken het ver­schil. We leg­gen het uit.

Kleur­rijk bloe­men­veld op de Europaweg

6 dec 2022|Haarlem|

Dit voor­jaar krijgt Schal­k­wijk er een groot bloe­men­veld bij. Op de ruim 300 meter lan­ge strook op de Euro­pa­weg tus­sen de Ame­ri­ka­weg en Costa del Sol zijn nar­cis­sen-, hya­cin­ten- en tul­pen­bol­len geplant. Dit gebeur­de op dinsdag 6 decem­ber in de vroe­ge och­tend met een spe­ci­a­le inplantmachine. 

Unie­ke natuur aan Haarlemse ring­vaart door eco­lo­gisch beheer

5 okt 2022|Haarlem|

Tus­sen de Poel­pol­der en de ring­vaart van Haarlem, ligt het gebied­je Vijf­hui­zer­mo­len. Het gebied is één van de top­lo­ca­ties in Haarlem voor planten met veen­mos­riet­land. Om dit zo te hou­den beheert Spaarnelanden met Natuur­lij­ke Zaken in opdracht van de gemeen­te Haarlem dit gebied op een spe­ci­a­le manier. 

1 tot 9 oktober 2022: Het Boomspiegelfeest

21 sep 2022|Haarlem|

Haarlem doet voor de twee­de keer mee met het Nati­o­na­le Boom­spie­gel­feest van 1 tot 9 oktober. Haar­lem­mers kun­nen hun boom­spie­gel voor de deur omto­ve­ren voor een ‘feest­je voor de beest­jes’. Dit kan alleen, met de straat of in samen­wer­king met een buurt­huis of school. Neem je buren mee en fleur de straat op.

Droog­te

20 jul 2022|Haarlem, Zandvoort|

In Zandvoort en Haarlem is de afge­lo­pen weken min­der neer­slag geval­len. Hier­door is de grond dro­ger dan nor­maal. Dat zorgt voor geel gras en ver­kleur­de of slap­han­gen­de bla­de­ren aan bomen. Bomen krij­gen water als dit nodig is. Het gras bewa­te­ren we niet. Hoe zit dat?

Ga naar de bovenkant