Boomwerkzaamheden januari Haarlem

Uitloop inboet plantseizoen 2021

Nog niet alle bomen op de plantlijst van 2021 zijn geplant. Door corona heeft het planten vertraging opgelopen. De bomen worden zo snel mogelijk geplant.

Snoeiwerkzaamheden Noord

In januari zijn we ook gestart met het snoeien van de bomen in stadsdeel Noord. Spaarnelanden verwijdert dood hout, om zo de boom zo gezond mogelijk te houden. Ook takken die voor overlast zorgen of voor mogelijk onveilige situaties worden verwijderd.

Snoeiwerkzaamheden lei- en knotbomen

In opdracht van gemeente Haarlem start Spaarnelanden in januari met het snoeien van alle leibomen en een deel van de knotbomen volgens een vastgestelde planning. Als lei- en knotbomen niet gesnoeid worden nemen zij weer hun natuurlijke vorm aan.

Overlast

Tijdens de werkzaamheden beperkt Spaarnelanden de overlast zoveel mogelijk. Na het snoeien blijft er tijdelijk snoeiafval liggen, Spaarnelanden ruimt dit zo snel mogelijk op na de werkzaamheden.