Leerlingen De School planten bomen op Boomfeestdag

Samen met leerlingen van De School hebben burgemeester David Moolenburgh, wethouder Ellen Verheij, wethouder Raymond van Haeften en directeur van Spaarnelanden Robert Oosting woensdagmorgen bomen geplant in de Flemingstraat, het Theo Hilberspad en in de Fahrenheitstraat. Het is al weer de 65ste Nationale Boomfeestdag. Voor Zandvoort is dit ook de officiële start van de herplant van de iepen die in 2020 zijn getroffen door de iepziekte.

De leer­lin­gen kre­gen eerst een door Spaarnelanden geor­ga­ni­seer­de gast­les van een ech­te natuur juf. Ver­vol­gens gin­gen ze onder bege­lei­ding van Spaarnelanden aan de slag om de bomen te planten. Na het toe­dek­ken van de wor­tels met grond kre­gen de kinderen een hand­je wor­men om bij de bomen uit te zet­ten. De wor­men zijn goed voor beluch­ting van de grond en zor­gen ook voor voe­ding in de grond. De krie­be­len­de beest­jes gaven natuur­lijk de nodi­ge hilariteit.

Her­plant bomen

Van novem­ber tot en met janu­a­ri 2022 wor­den alle bomen die gekapt zijn in 2020 weer her­plant. Er is voor diver­se soor­ten bomen geko­zen om de bio­di­ver­si­teit te bevor­de­ren en toe­kom­sti­ge over­draag­ba­re en besmet­te­lij­ke boom­ziek­ten te voor­ko­men. Ook is reke­ning gehou­den met de loca­tie en het Zand­voort­se klimaat.