Ingepakte bomen met spinselmot onschadelijk

Geplaatst op: 6 mei 2022

In de maanden mei en juni kan het voorkomen dat bomen worden ingepakt met spinsel door de larven van de spinselmot.

Een boom inge­pakt met weef­sel van de spin­sel­mot ziet er ziek en onge­zond uit. Toch is de spin­sel­mot geheel onscha­de­lijk voor mens en boom. Spin­sel­mot wordt daar­om niet bestreden.

Plaag

Alhoe­wel de spin­sel­mot onge­vaar­lijk is, kun­nen deze rup­sen een ware plaag vor­men, die voor over­last kan zor­gen. Bomen die in het voor­jaar net nieuw blad heb­ben gekre­gen, wor­den in kor­te tijd hele­maal kaal gevre­ten. De bomen onder­vin­den hier ech­ter geen scha­de van. Het web van de spin­sel­mot blijft zit­ten tot­dat de rup­sen zich na vier tot zes weken ver­pop­pen tot een klein nacht­vlin­der­tje. Van­af dat moment krij­gen de bomen nieu­we bladeren.