1 tot 9 oktober 2022: Het Nationale Boomspiegelfeest

Geplaatst op: 21 september 2022

Haarlem doet voor de tweede keer mee met het Nationale Boomspiegelfeest van 1 tot 9 oktober. Haarlemmers kunnen hun boomspiegel voor de deur omtoveren voor een ‘feestje voor de beestjes’. Dit kan alleen, met de straat of in samenwerking met een buurthuis of school. Neem je buren mee en fleur de straat op.

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur
Waar­om boom­spie­gels vergroenen?

Boom­spie­gels zijn de per­fec­te plek om de stad ver­der te ver­groe­nen. Veel stra­ten in Haarlem heb­ben een stoep met daar­in een rij bomen. De grond rond die bomen is de boom­spie­gel. Dit is de meest­al kale grond rond­om een boom. Met behulp van gra­tis bol­len kun­nen de boom­spie­gels opge­fleurd wor­den. In 2021 zijn er ruim 100 boom­spie­gels vergroend.

Hoe ver­groen ik mijn boomspiegel?

Kom zaterdag 1 oktober naar de Bio­markt in de Kweek­tuin (10.00 – 15.00 uur) voor inspi­ra­tie en tuin­tips en gra­tis zaden. Doe mee aan de work­shop bloem­bom­men maken. Ook zijn er op de markt mooie bio planten en bloem­bol­len te koop dus je kan gelijk aan de slag thuis.

Voor de boom­spie­gels kun je gra­tis bio-bloem­bol­len opha­len bij Natuur en Mili­eu educatie.

  • Maandag 3 t/m donderdag 8 oktober - 10:00 - 16:00 uur
    Haar­lem­mer Kweek­tuin, Kle­ver­laan 11 (voor Goog­le Maps huis­num­mer 9 intikken)
  • Vrijdag 7 oktober - 9:00-17:00 uur
    De Stook­ka­mer, Step­henson­straat 38

Na het inrich­ten van de boom­spie­gel is het belang­rijk om de boom­spie­gel te adop­te­ren.

Over het Nati­o­na­le Boomspiegelfeest

Het Nati­o­na­le Boom­spie­gel­feest is een cam­pag­ne van Stich­ting Guer­ril­la Gar­de­ners in samen­wer­king met de gemeen­te Haarlem. Guer­ril­la gar­de­ners zijn buurt­ver­groe­ners die gewa­pend met gie­ter, plantjes en schep de strijd aan­gaan met grau­we stra­ten. Ook Stich­ting Steen­breek is part­ner van het Boom­spie­gel­feest. Het Nati­o­na­le Boom­spie­gel­feest wordt jaar­lijks gevierd in oktober.