Droogte in Haarlem en Zandvoort

In Haarlem en Zandvoort is de afge­lo­pen weken min­der neer­slag geval­len. Hier­door is de grond dro­ger dan nor­maal. Dat zorgt voor geel gras en ver­kleur­de of slap­han­gen­de bla­de­ren aan bomen. Bomen krij­gen water als dit nodig is. Het gras bewa­te­ren we niet. Hoe zit dat?

Geel gras her­stelt zichzelf

Geel gras ziet er dood en ver­dord uit, maar na enke­le regen­bui­en her­stelt het gras weer vrij snel. Het boven­ste gedeel­te van de gras­spriet sterft af, maar de wor­tel over­leeft. Zo beschermt het gras zich­zelf en komt later weer op. De natuur regelt dit dus zelf.

Bomen pas­sen zich aan

Door ons nieuw aan­ge­plan­te bomen geven we twee jaar water. Na deze tijd zijn de wor­tels van de boom diep genoeg gewor­teld om zelf vol­doen­de water uit de grond te halen. Met droog­te kun­nen de bla­de­ren slap­per aan de boom han­gen dan nor­maal. Ook kan het gebeu­ren dat een boom al vroeg blad ver­liest, dit is een reac­tie van de boom om zich­zelf te bescher­men. In het nieu­we sei­zoen zal daar niets meer van te mer­ken zijn.

Ver­groe­nen

Inwo­ners kun­nen zelf ook hel­pen om kli­maat­ver­an­de­ring tegen te gaan. Min­der tegels en meer groen in de stad helpt om water­over­last door hevi­ge bui­en tegen te gaan. Bomen zor­gen voor ver­koe­ling tegen hit­te en een bete­re lucht­kwa­li­teit. Meer infor­ma­tie is hier te vinden.