Droogte in Haarlem en Zandvoort

Geplaatst op: 20 juli 2022

In Haarlem en Zandvoort is de afgelopen weken minder neerslag gevallen. Hierdoor is de grond droger dan normaal. Dat zorgt voor geel gras en verkleurde of slaphangende bladeren aan bomen. Bomen krijgen water als dit nodig is. Het gras bewateren we niet. Hoe zit dat?

Geel gras her­stelt zichzelf

Geel gras ziet er dood en ver­dord uit, maar na enke­le regen­bui­en her­stelt het gras weer vrij snel. Het boven­ste gedeel­te van de gras­spriet sterft af, maar de wor­tel over­leeft. Zo beschermt het gras zich­zelf en komt later weer op. De natuur regelt dit dus zelf.

Bomen pas­sen zich aan

Door ons nieuw aan­ge­plan­te bomen geven we twee jaar water. Na deze tijd zijn de wor­tels van de boom diep genoeg gewor­teld om zelf vol­doen­de water uit de grond te halen. Met droog­te kun­nen de bla­de­ren slap­per aan de boom han­gen dan nor­maal. Ook kan het gebeu­ren dat een boom al vroeg blad ver­liest, dit is een reac­tie van de boom om zich­zelf te bescher­men. In het nieu­we sei­zoen zal daar niets meer van te mer­ken zijn.

Ver­groe­nen

Inwo­ners kun­nen zelf ook hel­pen om kli­maat­ver­an­de­ring tegen te gaan. Min­der tegels en meer groen in de stad helpt om water­over­last door hevi­ge bui­en tegen te gaan. Bomen zor­gen voor ver­koe­ling tegen hit­te en een bete­re lucht­kwa­li­teit. Meer infor­ma­tie is hier te vinden.