Zomerwerkzaamheden bomen, gras en bermen

Geplaatst op: 22 juli 2022

In de zomermaanden voeren we weer verschillende werkzaamheden uit op het gebied van groen in de openbare ruimte, in opdracht van de gemeente Haarlem en/of gemeente Zandvoort. Hieronder vind je een overzicht.

Berm tijdelijk niet gemaaid

In juni zijn we gestart met het maaien van de bermen en het lange gras. Dit kan vanwege de droogte overlast geven aan fietsers en automobilisten. Daarom maaien we tijdelijk de bermen langs de weg niet. Hierbij houden we wel altijd rekening met de verkeersveiligheid. Wanneer een te hoge berm gevaar oplevert, dan maaien we deze wel. Als de droogte weer afneemt, maaien we ook de andere bermen en lang gras. De tweede maaironde voor lang gras en bermen staat gepland voor september.

Iepziekte

In Haarlem is de eerste controle voor de iepziekte gedaan. In deze ronde liepen we ruim 4.100 iepen na, en bij 53 iepen troffen we kenmerken van de iepziekte aan. Om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen, worden besmette gemeentelijke iepen zo snel mogelijk verwijderd. Voordat dit gebeurt, voeren we nog een laatste check uit of het ook écht iepziekte is. Hiervoor wordt een aangetaste tak van de iep doorgesneden. Na 1 augustus zijn zieke iepen verwijderd. Welke dat zijn vind je hier.

In Zandvoort wordt elke twee weken gecontroleerd. Tien bomen leken de iepziekte te hebben, in de Keesomstraat, Duinwindelaan, Duindoornlaan en de Zuidlaan. Als bij de laatste check definitief de iepziekte wordt vastgesteld, markeren we deze bomen met een gele stip en worden ze binnen 10 dagen verwijderd.

Eikenprocessierups

In juni hebben we de eiken op de aanwezigheid van de eikenprocessierups gecontroleerd. Dit onderzoek is nu afgerond. In 77 van de onderzochte bomen troffen we een nest aan, in grootte variërend  van een tennisbal tot een voetbal. Inmiddels hebben we alle nesten verwijderd.

Rooien dode en zieke bomen

Binnenkort starten we met het verwijderen van dode en zieke bomen in Haarlem. In totaal gaat het om 202 bomen, waarvoor al een kapvergunning is afgegeven of die geen kapvergunning nodig hebben. In deze lijst kun je zien om welke bomen het gaat.

Scheren leibomen

In Haarlem zijn we gestart met het snoeien van 250 lei- en vormbomen. Dit zijn bomen die zijn gesnoeid als blok of zuil, die hun natuurlijke vorm weer aannemen als ze niet worden gesnoeid. Het scheren van een leiboom kun je vergelijken met het knippen van een haag. In Haarlem vind je deze bomen onder andere op de Grote Markt en Amsterdamstraat.
Tijdens de werkzaamheden beperken we de overlast natuurlijk zoveel mogelijk. Na het snoeien blijft er tijdelijk snoeiafval liggen; we ruimen dit na het werk zo snel mogelijk op.