Kleurrijk bloemenveld op de Europaweg

Dit voorjaar krijgt Schalkwijk er een groot bloemenveld bij. Op de ruim 300 meter lange strook op de Europaweg tussen de Amerikaweg en Costa del Sol zijn narcissen-, hyacinten- en tulpenbollen geplant. Dit gebeurde op dinsdag 6 december in de vroege ochtend met een speciale inplantmachine.  

De bloe­men­strook is aan­ge­legd in opdracht van gemeen­te Haarlem en Spaarnelanden om de Euro­pa­weg op te vro­lij­ken. Én om bewo­ners van Schal­k­wijk te inspi­re­ren om hun eigen omge­ving groener te maken. Dat kan op ver­schil­len­den manie­ren: bij­voor­beeld door het aan­leg­gen van een gevel­tuin of groen dak bij de eigen woning, door het in samen­spraak met de gemeen­te aan­leg­gen van een plant­vak in de buurt, of door het adop­te­ren van groen­stro­ken en boom­spie­gels. Zo maken we Haarlem beter bestand tegen dro­ge en war­me peri­o­des en tegen extre­me regen­val. Boven­dien wor­den de omstan­dig­he­den van insec­ten en ande­re die­ren beter en wor­den de stra­ten zoals de Euro­pa­weg mooi­er en groener. 

Wil je weten wat je als Haar­lem­mer zelf kan doen voor een groe­ne­re stad? Kijk op: www.haarlem.nl/groen.