Kleurrijk bloemenveld op de Europaweg

Geplaatst op: 6 december 2022

Dit voorjaar krijgt Schalkwijk er een groot bloemenveld bij. Op de ruim 300 meter lange strook op de Europaweg tussen de Amerikaweg en Costa del Sol zijn narcissen-, hyacinten- en tulpenbollen geplant. Dit gebeurde op dinsdag 6 december in de vroege ochtend met een speciale inplantmachine.  

De bloe­men­strook is aan­ge­legd in opdracht van gemeen­te Haarlem en Spaarnelanden om de Euro­pa­weg op te vro­lij­ken. Én om bewo­ners van Schal­k­wijk te inspi­re­ren om hun eigen omge­ving groener te maken. Dat kan op ver­schil­len­den manie­ren: bij­voor­beeld door het aan­leg­gen van een gevel­tuin of groen dak bij de eigen woning, door het in samen­spraak met de gemeen­te aan­leg­gen van een plant­vak in de buurt, of door het adop­te­ren van groen­stro­ken en boom­spie­gels. Zo maken we Haarlem beter bestand tegen dro­ge en war­me peri­o­des en tegen extre­me regen­val. Boven­dien wor­den de omstan­dig­he­den van insec­ten en ande­re die­ren beter en wor­den de stra­ten zoals de Euro­pa­weg mooi­er en groener. 

Wil je weten wat je als Haar­lem­mer zelf kan doen voor een groe­ne­re stad? Kijk op: www.haarlem.nl/groen.