Op stap met Spaarnelanden

Geplaatst op: 8 mei 2023

Met eni­ge regel­maat ver­schijnt in de Zand­voort­se Cou­rant een stuk in de reeks ‘Op stap met Spaarnelanden’. Daar­in neemt een medewerker iemand uit Zandvoort mee het dorp in om te laten zien wat Spaarnelanden alle­maal doet. Deze keer was Bas, medewerker Beheer Open­ba­re Ruim­te (groen) bij Spaarnelanden, aan de beurt. Hij bezocht groe­ne buurt­ini­ti­a­tie­ven in de Van Spe­ijk­straat en ach­ter de van Len­nep­weg en sprak met de bewoners.

Lees het vol­le­di­ge arti­kel hier.