Afval scheiden wordt makkelijker. Telt jouw afval al mee?

Wij scheiden afval. Telt jouw afval al mee?

De hoeveelheid restafval in Haarlem is nu 213 kg per inwoner per jaar en in Zandvoort is dat 260 kg per inwoner per jaar. De gemeenten Haarlem en Zandvoort willen deze hoeveelheid drastisch verminderen. Daarom gaan wij meer containers plaatsen voor papier, gft, plastic, textiel, glas en blik en drinkpakken  zodat inwoners hun afval, dicht bij huis, gescheiden kunnen inleveren. Want, elke kilo telt.

Onze partners

Gemeente Haarlem Gemeente Zandvoort
Wij scheiden ons afval Spaarnelanden

Wat in welke bak?

Wilt u weten wanneer uw afval wordt ingezameld of waar de dichtsbijzijnde container staat om uw afval te scheiden? U vindt het in de digitale afvalwijzer.

Bekijk de afvalwijzer

Waarom afval scheiden?

Huishoudelijk afval is voor het grootste deel herbruikbaar. Groente, fruit en tuinafval (gft) en etensresten, papier, textiel, glas en plastic, blik en drinkpakken (PBD) zijn waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Nu belanden ze nog te veel in de restafvalcontainer. Deze grondstoffen gaan dan de verbrandingsoven in en dat is zonde, want veel afval kan opnieuw gebruikt worden!

Door afval goed te scheiden, kunnen we grondstoffen hergebruiken. Afval wordt dan een grondstof voor een nieuw product. Daarom zetten de gemeenten Haarlem en Zandvoort de komende jaren in op betere afvalscheiding. Er komen bijvoorbeeld meer containers voor verschillende afvalsoorten op straat en aan huis, zodat inwoners grondstoffen gescheiden kunnen inleveren en de hoeveelheid restafval verminderd. 

Vragen nieuwe containers en afvalscheiding
Heeft u vragen of meldingen over containers of afvalscheiding? Inwoners uit Haarlem kunnen hier terecht. Inwoners en ondernemers uit Zandvoort kunnen hier terecht.

Wilt u weten waarom Haarlem en Zandvoort kiezen voor bronscheiding met aanvullend nascheiding? U leest het via deze link