Afval scheiden wordt makkelijker

De gemeente Haarlem zet de komende jaren in op betere afvalscheiding. Wat er precies gaat veranderen, ziet u in dit filmpje: Haarlem gaat omgekeerd inzamelen.

Dietsveld-Vogelbuurt
Eind mei 2018 stapt Vogelbuurt-Dietsveld over op omgekeerd inzamelen. Alle geschikte laagbouwwoningen krijgen een duocontainer voor papier/karton en plastic/blik/drinkpakken (PBD). Bij woningen die niet geschikt zijn voor een duocontainer komen er andere oplossingen om waardevolle grondstoffen gescheiden te kunnen aanbieden.
Hieronder kunt u de kaart voor Dietsveld-Vogelbuurt inzien. Hierin staan onder meer de locaties van de containers weergegeven die in de openbare ruimte komen te staan en bedoeld zijn voor de woningen die geen duocontainer ontvangen. In het document eronder staan foto's van deze locaties. Zo kunt u precies zien waar welke containers komen.

Kaart Dietsveld-Vogelbuurt
Locatiefoto's containers Dietsveld-Vogelbuurt

Welke wijken zamelen al omgekeerd in?
De volgende wijken in Haarlem zijn al overgestapt op omgekeerd inzamelen:

  • Vondelkwartier
  • Meerwijk
  • Garenkokerskwartier/Hasselaersbuurt
  • Patrimoniumbuurt

Geschikte laagbouwwoningen krijgen een duocontainer. Hiermee kunnen Haarlemmers hun papier/karton en plastic, blik en drinkpakken (PBD) thuis gescheiden weggooien. Kijk op www.spaarnelanden.nl/duocontainer voor meer informatie of kijk bij de meest gestelde vragen over de duocontainer.
Wilt u nog een keer lezen welk afval nu in welke bak thuishoort? Op www.spaarnelanden.nl/afvalstromen vindt u meer informatie.

Vragen
Heeft u nog vragen over afval scheiden, de duocontainer of omgekeerd inzamelen?
Mail dan naar info@spaarnelanden.nl of bel onze Klantenservice via tel. 023-75 17 200 (ma t/m vrij van 8.00 tot 16.30 uur).
 

Waarom afval scheiden?

Huishoudelijk afval is voor het grootste deel herbruikbaar. Gft en etensresten, papier, textiel, glas en plastic, blik en drinkpakken (PBD) zijn waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Nu belanden ze nog te veel in de restafvalcontainer. Dat is jammer, want dan gaan ze de verbrandingsoven in en daardoor kunnen ze niet worden hergebruikt.
De hoeveelheid restafval in Haarlem is nu 265 kg per inwoner per jaar. Haarlem wil dat terugbrengen naar 130 kg per inwoner per jaar. Om dit te bereiken gaat de gemeente Haarlem de komende jaren het gescheiden aanleveren van waardevolle grondstoffen zoals plastic, gft, papier, glas en textiel makkelijker maken. Er komen bijvoorbeeld meer ondergrondse containers voor verschillende afvalsoorten in de stad en de gemeente onderzoekt hoe gft het beste ingezameld kan worden bij hoogbouw en in het centrum.
 

De afvalwijzer

Wilt u weten wanneer uw afval wordt ingezameld of waar de dichtsbijzijnde container staat om uw afval te scheiden?

Ga naar de