Afval scheiden wordt makkelijker

Nieuwe campagne 'Samen scheiden werkt'
Op 10 september jl. is de campagne 'Samen scheiden werkt' van start gegaan. Lees hier meer over de campagne en bekijk de filmpjes.

Betere afvalscheiding 
De gemeente Haarlem zet de komende jaren in op betere afvalscheiding. Wat er precies gaat veranderen, ziet u in dit filmpje: Haarlem gaat omgekeerd inzamelen.

Vragen nieuwe inzamelmiddelen en afvalscheiding
Heeft u vragen of meldingen over duocontainers, andere nieuwe inzamelmiddelen of afvalscheiding, dan kunt u hier terecht.

Leidsebuurt gaat over op omgekeerd inzamelen
In mei gaat Leidsebuurt over op omgekeerd inzamelen. Geschikte laagbouwwoningen hebben inmiddels een duocontainer voor papier/karton en plastic/blik/drinkpakken (PBD). Woningen in deze wijk die niet geschikt zijn voor een duocontainer, krijgen in mei andere oplossingen om dichterbij de woning papier/karton, PBD en gft en etensresten gescheiden te kunnen aanbieden.

Kaart locaties nieuwe inzamelmiddelen Leidsebuurt:


Slachthuiswijk gaat over op omgekeerd inzamelen
In april gaat Slachthuiswijk over op omgekeerd inzamelen. Geschikte laagbouwwoningen hebben inmiddels een duocontainer voor papier/karton en plastic/blik/drinkpakken (PBD). Woningen in deze wijk die niet geschikt zijn voor een duocontainer, krijgen in april andere oplossingen om dichterbij de woning papier/karton, PBD en gft en etensresten gescheiden te kunnen aanbieden.

Kaart locaties nieuwe inzamelmiddelen Slachthuiswijk


Indischewijk gaat over op omgekeerd inzamelen
In februari 2020 gaat Indischewijk over op omgekeerd inzamelen. Geschikte laagbouwwoningen hebben inmiddels een duocontainer voor papier/karton en plastic/blik/drinkpakken (PBD). Woningen in deze wijk die niet geschikt zijn voor een duocontainer, krijgen in februari andere oplossingen om dichterbij de woning papier/karton, plastic/blik/drinkpakken en gft en etensresten gescheiden te kunnen aanbieden.

Het aanwijzingsbesluit voor de containers die in de Indischewijk worden geplaatst, is op 13 december 2019 gepubliceerd op www.overheid.nl. Belanghebbenden kunnen tot zes weken na publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het gepubliceerde aanwijzingsbesluit is te vinden via:https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-302253.html 

Aanwijzingsbesluit Houtvaartkwartier
In januari 2020 gaat het Houtvaartkwartier over op omgekeerd inzamelen. Geschikte laagbouwwoningen hebben inmiddels een duocontainer voor papier/karton en plastic/blik/drinkpakken (PBD). Woningen in deze wijk die niet geschikt zijn voor een duocontainer krijgen in januari andere oplossingen om dichterbij de woning papier/karton, plastic/blik/drinkpakken en gft en etensresten gescheiden te kunnen aanbieden.

Het aanwijzingsbesluit voor de containers die in het Houtvaartkwartier worden geplaatst, is op 9 december 2019 gepubliceerd op www.overheid.nl. Belanghebbenden kunnen tot zes weken na publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het gepubliceerde aanwijzingsbesluit is te vinden via: https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-298511.html

Welke wijken zamelen al omgekeerd in?
Verschillende wijken in Haarlem zijn al volledig overgestapt op omgekeerd inzamelen. Tot en met 2021 plaatsen we per wijk extra containers op straat zodat bewoners van woningen zonder duocontainer dichter bij huis hun afval gescheiden kunnen weggooien. Kijk hieronder wanneer jouw wijk volgens de huidige planning aan de beurt is:

  • Houtvaartkwartier (januari 2020)
  • Indischewijk (februari 2020)
  • Slachthuiswijk (april 2020)
  • Leidsebuurt (mei 2020)
  • Centrum - Oude stad (juni/juli 2020)
  • Waarder- en Veerpolder (november 2020)
  • Spaarndam (november 2020)
  • Boerhaavewijk, Molenwijk, Amsterdamsewijk, Europawijk, Transvaalwijk (2021)

In de online Afvalwijzer van Spaarnelanden kunnen bewoners de locaties van dichtstbijzijnde containers voor papier/karton, plastic/blik/drinkpakken en gft en etensresten vinden:
https://afvalwijzer.spaarnelanden.nl.

Alle bijna 30.000 geschikte woningen in Haarlem hebben inmiddels een duocontainer.

Kijk op www.spaarnelanden.nl/duocontainer voor meer informatie of kijk bij de meest gestelde vragen over de duocontainer.
Wilt u nog een keer lezen welk afval nu in welke bak thuishoort? Op www.spaarnelanden.nl/afvalstromen vindt u meer informatie.

 

Waarom afval scheiden?

Huishoudelijk afval is voor het grootste deel herbruikbaar. Gft en etensresten, papier, textiel, glas en plastic, blik en drinkpakken (PBD) zijn waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Nu belanden ze nog te veel in de restafvalcontainer. Dat is jammer, want dan gaan ze de verbrandingsoven in en daardoor kunnen ze niet worden hergebruikt.
De hoeveelheid restafval in Haarlem is nu 265 kg per inwoner per jaar. Haarlem wil dat terugbrengen naar 130 kg per inwoner per jaar. Om dit te bereiken gaat de gemeente Haarlem de komende jaren het gescheiden aanleveren van waardevolle grondstoffen zoals plastic, gft, papier, glas en textiel makkelijker maken. Er komen bijvoorbeeld meer ondergrondse containers voor verschillende afvalsoorten in de stad en de gemeente onderzoekt hoe gft het beste ingezameld kan worden bij hoogbouw en in het centrum.
 

De afvalwijzer

Wilt u weten wanneer uw afval wordt ingezameld of waar de dichtsbijzijnde container staat om uw afval te scheiden?

Ga naar de

Nieuwe campagne 'Samen scheiden werkt'

Op 10 september jl. is de campagne 'Samen scheiden werkt' van start gegaan. Inwoners van Haarlem van jong tot oud spelen een hoofdrol in video’s en campagnebeelden. In 12 korte filmpjes laten zij zien hoe leuk afval scheiden is. Ook geven zij handige tips over bijv. hoe je afval kunt scheiden in een kleine keuken, welk afval in welke bak mag en hoe je de afvalverwerker kunt helpen met het gebruik van afvalzakjes.

De 12 filmpjes maken deel uit van de campagne ‘Wij Haarlemmers scheiden ons afval; Samen scheiden werkt’ van de gemeente Haarlem en Spaarnelanden. De filmpjes zijn te zien op het YouTube-kanaal van Spaarnelanden, via social media, lokale websites en de regionale tv-zender Haarlem 105.