Zandvoort

Spaarnelanden is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de openbare ruimte in Zandvoort. Hier vindt u informatie over openingstijden, de afvalwijzer en het maken van een afspraak voor het ophalen van grof huishoudelijk afval. Voor het maken van een melding direct bij Spaarnelanden en voor vragen over nieuwe inzamelmiddelen en afvalscheiding kunt u onderstaande meldingsformulieren gebruiken.

Melding openbare ruimte

Wilt u een melding doen over de openbare ruimte in Zandvoort? Bijvoorbeeld over zwerfvuil, fietswrakken, stoeptegels, verkeersborden, riolering of omgevallen bomen, dan kunt u een online melding doen bij de gemeente Zandvoort via deze link of via telefoonnummer 14023.

Openingstijden Remise

Adres: Kamerlingh Onnesstraat 20, 2041 CC Zandvoort. 
  • Maandag t/m donderdag van 07:30-12:00 en 12:45-16:00 uur
  • Vrijdag 07:30-12:00 uur

Afvalkalender

Hier vindt u de pdf bestanden van de afvalkalender en de inzameling per straat. U kunt de bestanden downloaden, opslaan en ook printen. Let op: de papieren afvalkalender verschijnt ieder jaar in december en bevat daarom nog niet de recente wijzigingen in de inzameling. Zo worden de papieren rolcontainers sinds eind juni niet meer geleegd. Voor een compleet overzicht van alle inzameldagen kijkt u in de digitale afvalwijzer.

Grof huishoudelijk afval

Grof huishoudelijk afval kunt u brengen naar een Milieuplein in Haarlem, Bloemendaal of Heemstede en een deel van het grof huisdelijk afval kunt u brengen naar de Remise in Zandvoort. In de digitale afvalwijzer vindt u onder het kopje 'Remise en Milieuplein' welk grof huishoudelijk afval u naar de Remise en het Milieuplein in Haarlem kunt brengen en wat de openingstijden zijn.

Afspraak grof huishoudelijk afval

Voor het laten ophalen van grof huishoudelijk afval kunt u gemakkelijk online een afspraak maken via de digitale afvalwijzer. Via dezelfde weg kunt u een afspraak maken voor het ophalen van elektrische apparaten, van 10 kilo of zwaarder.