Zandvoort

Per 1 januari 2018 is Spaarnelanden verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de openbare ruimte in Zandvoort.

Wilt u een melding doen over de openbare ruimte in Zandvoort? Bijvoorbeeld over zwerfvuil, fietswrakken, stoeptegels, afvalzakken, verkeersborden, riolering of omgevallen bomen, dan kunt u een online melding doen bij de gemeente Haarlem via deze link of via telefoonnummer 14023.

Wilt u grof huishoudelijk afval op laten halen of een elektrisch apparaat dat zwaarder is dan 10 kg? Hiervoor kunt als inwoner van Zandvoort direct een afspraak maken met GP Groot via telefoonnummer 072-472 11 12 of via de website van GP Groot.

De afvalkalender 2018 en alle andere informatie over afval in Zandvoort kunt u vinden op www.zandvoort.nl.