Afval scheiden wordt makkelijker


De gemeente Haarlem zet de komende jaren in op betere afvalscheiding. In de afgelopen jaren hebben we in meer dan de helft van de wijken in Haarlem afvalscheidingscontainers geplaatst. Het restafval vermindert en steeds meer mensen doen mee om beter en meer afval te scheiden. 

 


Afval scheiden in uw wijk
Verschillende wijken in Haarlem zijn al volledig overgestapt op afvalscheiden. Tot en met 2021 plaatsen we per wijk extra containers op straat zodat bewoners van woningen zonder duocontainer dichter bij huis hun afval gescheiden kunnen weggooien. Alle Haarlemmers met ruimte voor eigen containers hebben inmiddels een duo-container en gft-container. 

In onderstaand overzicht ziet u de planning voor de wijken waar nog containers geplaatst gaan worden. Onderaan deze pagina vindt u meer informatie per wijk. 

 • Vijfhoek en Heiliglanden (oude stad) - plaatsing containers 25 jan - 12 feb 2021
 • Leidsebuurt  - plaatsing containers 1 - 12 mrt 2021
 • Boerhaavewijk - voorjaar 2021
 • Burgwal (oude stad) - plaatsing containers uitgesteld
 • Bakenes en binnenstad (oude stad) - plaatsing containers uitgesteld
 • Waarder- en Veerpolder - half 2021
 • Molenwijk - half 2021
 • Amsterdamsewijk - half 2021
 • Europawijk - half 2021
 • Transvaalwijk - half 2021
 • Spaarndam - eind 2021

Waar staan de verschillende afvalscheidingscontainers?
In de online Afvalwijzer van Spaarnelanden kunnen bewoners de locaties van dichtstbijzijnde reeds geplaatste containers voor papier/karton, plastic/blik/drinkpakken (PBD) en gft en etensresten vinden: https://afvalwijzer.spaarnelanden.nl. Via Google Play of App Store is de Afvalwijzer Spaarnelanden ook als app op uw telefoon te downloaden.

Afvalcoaches
Het restafval vermindert en steeds meer bewoners scheiden hun afval. Om dit succes door te zetten, is het belangrijk dat er na het plaatsen van de afvalscheidingscontainers, gemonitord wordt op bijplaatsingen en of de juiste soort afval in de container zit. De afvalcoaches zijn de ogen en oren van de wijk als het gaat om afvalscheiding. Ook kunt u hen persoonlijk aanspreken als u vragen heeft of toelichting wilt. Meer informatie>

Heeft u vragen over nieuwe inzamelmiddelen en afvalscheiding?
Heeft u vragen of meldingen over duocontainers, andere nieuwe inzamelmiddelen of afvalscheiding, dan kunt u hier terecht.

 • Tips over over afvalscheiding: In 12 korte filmpjes laten inwoners van Haarlem zien hoe zij het doen. Bekijk de filmpjes hier 
 • Informatie over de duocontainers: www.spaarnelanden.nl/duocontainer
 • Meer informatie over welk afval in welke bak thuishoort is te vinden op: www.spaarnelanden.nl/afvalstromen
 • Lees hier waarom Haarlem kiest voor bronscheiding met aanvullend nascheiding.INFORMATIE PER WIJK

Vijfhoek en Heiliglanden (oude stad): afvalscheidingscontainers worden geplaatst
Het plaatsen van afvalscheidingscontainers in de Vijfhoek en Heiliglanden vond plaats van 25 januari t/m
12 februari 2021. Bewoners hebben daar een brief over ontvangen. Woningen in deze wijk hebben oplossingen gekregen om dichtbij de woning papier/karton, plastic/blik/drinkpakken en gft en etensresten gescheiden te kunnen aanbieden.

Het aanwijzingsbesluit voor de containers die in de Vijfhoek en Heiliglanden​ zijn geplaatst, is op 2 oktober 2020 gepubliceerd op www.overheid.nl. Het gepubliceerde aanwijzingsbesluit is te vinden via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-253790.html

Leidsebuurt: afvalscheidings containers worden geplaatst van 1 t/m 12 maart 2021
Bewoners van de Leidsebuurt hebben hier een brief over ontvangen. Geschikte laagbouwwoningen hebben een duocontainer voor papier/karton en plastic/blik/drinkpakken (PBD). Woningen die niet geschikt zijn voor een duocontainer, krijgen andere oplossingen om dichterbij de woning papier/karton, PBD en gft en etensresten gescheiden te kunnen aanbieden.

Kaart locaties nieuwe inzamelmiddelen Leidsebuurt:


Boerhaavewijk: extra inzamelmiddelen voor afvalscheiding
In het voorjaar van 2021 komen er extra inzamelmiddelen voor afvalscheiding in de Boerhaavewijk. Er komen extra containers voor papier/karton, PBD (plastic, blik, drinkpakken) en gft (groente, fruit en tuinafval en etensresten). Bewoners hebben hierover een brief ontvangen. 

Het aanwijzingsbesluit voor de containers die in Boerhaavewijk worden geplaatst, is op 25 februari 2021 gepubliceerd op www.overheid.nl. Het gepubliceerde aanwijzingsbesluit is te vinden via: https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-58493.html

Burgwal (oude stad): plaatsing afvalscheidingscontainers uitgesteld
Het plaatsen van afvalscheidingscontainers in de Burgwal is uitgesteld. Bewoners van de Burgwal hebben daar een brief over ontvangen. Zodra bekend is wanneer de containers geplaatst gaan worden, worden bewoners hierover tijdig geïnformeerd.

Het aanwijzingsbesluit voor de containers die in de Stationsbuurt en Burgwal​ zijn geplaatst, is op 17 september 2020 gepubliceerd op www.overheid.nl. Het gepubliceerde aanwijzingsbesluit is te vinden via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-238263.html​ 

Molenwijk
In het voorjaar van 2021 komen er extra inzamelmiddelen voor afvalscheiding in Molenwijk. Er komen extra containers voor papier/karton, PBD (plastic, blik, drinkpakken) en gft (groente, fruit en tuinafval en etensresten). Bewoners hebben hierover een brief ontvangen. 

Online informatiepunt containerlocaties Molenwijk
Van 22 februari t/m 10 maart a.s. kunt u de conceptlocaties van de nieuwe containers in Molenwijk hier inzien.

Bakenes en binnenstad (oude stad), Waarder- en Veerpolder, Amsterdamsewijk, Europawijk,Transvaalwijk, Spaarndam
In uw wijk zijn nog geen afvalscheidingscontainers geplaatst. Zodra de conceptlocaties bekend zijn ontvangt u van ons een brief met informatie over deze conceptlocaties.

Waarom afval scheiden?

Huishoudelijk afval is voor het grootste deel herbruikbaar. Gft en etensresten, papier, textiel, glas en plastic, blik en drinkpakken (PBD) zijn waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Nu belanden ze nog te veel in de restafvalcontainer. Dat is jammer, want dan gaan ze de verbrandingsoven in en daardoor kunnen ze niet worden hergebruikt.
De hoeveelheid restafval in Haarlem is nu 265 kg per inwoner per jaar. Haarlem wil dat terugbrengen naar 130 kg per inwoner per jaar. Om dit te bereiken gaat de gemeente Haarlem de komende jaren het gescheiden aanleveren van waardevolle grondstoffen zoals plastic, gft, papier, glas en textiel makkelijker maken. Er komen bijvoorbeeld meer ondergrondse containers voor verschillende afvalsoorten in de stad en de gemeente onderzoekt hoe gft het beste ingezameld kan worden bij hoogbouw en in het centrum.
 

De afvalwijzer

Wilt u weten wanneer uw afval wordt ingezameld of waar de dichtsbijzijnde container staat om uw afval te scheiden?

Ga naar de

Nieuwe campagne 'Samen scheiden werkt'

Op 10 september jl. is de campagne 'Samen scheiden werkt' van start gegaan. Inwoners van Haarlem van jong tot oud spelen een hoofdrol in video’s en campagnebeelden. In 12 korte filmpjes laten zij zien hoe leuk afval scheiden is. Ook geven zij handige tips over bijv. hoe je afval kunt scheiden in een kleine keuken, welk afval in welke bak mag en hoe je de afvalverwerker kunt helpen met het gebruik van afvalzakjes.

De 12 filmpjes maken deel uit van de campagne ‘Wij Haarlemmers scheiden ons afval; Samen scheiden werkt’ van de gemeente Haarlem en Spaarnelanden. De filmpjes zijn te zien op het YouTube-kanaal van Spaarnelanden, via social media, lokale websites en de regionale tv-zender Haarlem 105.