Afval scheiden wordt makkelijker


De gemeente Haarlem zet de komende jaren in op betere afvalscheiding. In de afgelopen jaren hebben we in meer dan de helft van de wijken in Haarlem afvalscheidingscontainers geplaatst. Het restafval vermindert en steeds meer mensen doen mee om beter en meer afval te scheiden. 

 


Afval scheiden in uw wijk
Verschillende wijken in Haarlem zijn al volledig overgestapt op afval scheiden. Tot en met half 2022 plaatsen we per wijk extra containers op straat zodat bewoners van woningen zonder eigen containers dichterbij huis hun afval gescheiden kunnen weggooien. Alle Haarlemmers met ruimte voor eigen rolontainers hebben inmiddels een duocontainer en gft-container. 

In onderstaand overzicht ziet u de planning voor de wijken waar nog containers geplaatst gaan worden. Wilt u weten hoe een definitief locatieplan tot stand komt? Klik dan op deze link

Door op uw wijk te klikken vindt u meer informatie. 

Waar staan de verschillende afvalscheidingscontainers?
In de Afvalwijzer van Spaarnelanden kunnen bewoners de locaties van dichtstbijzijnde reeds geplaatste containers voor o.a. papier/karton en plastic/blik/drinkpakken (PBD) vinden: afvalwijzer.spaarnelanden.nl. Via Google Play of App Store is de Afvalwijzer Spaarnelanden ook als app op uw telefoon te downloaden. 

Afvalcoaches
Het restafval vermindert en steeds meer bewoners scheiden hun afval. Om dit succes door te zetten, is het belangrijk dat er na het plaatsen van de afvalscheidingscontainers, gemonitord wordt op bijplaatsingen en of de juiste soort afval in de container zit. De afvalcoaches zijn de ogen en oren van de wijk als het gaat om afvalscheiding. Ook kunt u hen persoonlijk aanspreken als u vragen heeft of toelichting wilt. Meer informatie>

Heeft u vragen over nieuwe inzamelmiddelen en afvalscheiding?
Heeft u vragen of meldingen over duocontainers, andere nieuwe inzamelmiddelen of afvalscheiding, dan kunt u hier terecht.

  • Tips over over afvalscheiding: In 12 korte filmpjes laten inwoners van Haarlem zien hoe zij het doen. Bekijk de filmpjes hier 
  • Informatie over de duocontainers: www.spaarnelanden.nl/duocontainer
  • Meer informatie over welk afval in welke bak thuishoort is te vinden op: www.spaarnelanden.nl/afvalstromen
  • Lees hier waarom Haarlem kiest voor bronscheiding met aanvullend nascheiding.
  • Afvalscheidingsbakken - Tips! Bent u op zoek naar afvalbakken voor in huis? Op www.afvalbakkeninhuis.nl helpen we u bij het vinden van handige afvalscheidingsbakken.INFORMATIE PER WIJK

Amsterdamsewijk
In april 2022 zijn er extra inzamelmiddelen voor afvalscheiding geplaatst in de Amsterdamsewijk. Er komen extra containers voor papier/karton, PBD (plastic, blik, drinkpakken) en gft (groente, fruit en tuinafval en etensresten). Enkele locaties zijn uitgesteld en worden binnenkort geplaatst.

Het aanwijzingsbesluit voor de containers die in de Amsterdamsewijk worden geplaatst, is op 4 februari 2022 gepubliceerd op www.overheid.nl. Het gepubliceerde aanwijzingsbesluit is te vinden via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-49097.html 

Transvaalwijk
In het voorjaar van 2022 worden er extra inzamelmiddelen voor afvalscheiding geplaatst in Transvaalwijk. Er komen extra containers voor papier/karton, PBD (plastic, blik, drinkpakken) en gft (groente, fruit en tuinafval en etensresten).

Het aanwijzingsbesluit voor de containers die in Transvaalwijk worden geplaatst, is op 28 maart 2022 gepubliceerd op www.overheid.nl. Het gepubliceerde aanwijzingsbesluit is te vinden via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-136912.html​ 

Spaarndam
In het voorjaar van 2022 worden er extra inzamelmiddelen voor afvalscheiding geplaatst in Spaarndam. Er komen extra containers voor papier/karton, PBD (plastic, blik, drinkpakken) en gft (groente, fruit en tuinafval en etensresten). Zodra de conceptlocaties van de nieuwe containers bekend zijn ontvangen bewoners van Spaarndam een uitnodigingsbrief om de locaties te bekijken.

Waarom afval scheiden?

Huishoudelijk afval is voor het grootste deel herbruikbaar. Gft en etensresten, papier, textiel, glas en plastic, blik en drinkpakken (PBD) zijn waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Nu belanden ze nog te veel in de restafvalcontainer. Dat is jammer, want dan gaan ze de verbrandingsoven in en daardoor kunnen ze niet worden hergebruikt.
De hoeveelheid restafval in Haarlem is nu 265 kg per inwoner per jaar. Haarlem wil dat terugbrengen naar 130 kg per inwoner per jaar. Om dit te bereiken gaat de gemeente Haarlem de komende jaren het gescheiden aanleveren van waardevolle grondstoffen zoals plastic, gft, papier, glas en textiel makkelijker maken. Er komen bijvoorbeeld meer ondergrondse containers voor verschillende afvalsoorten in de stad en de gemeente onderzoekt hoe gft het beste ingezameld kan worden bij hoogbouw en in het centrum.
 

De afvalwijzer

Wilt u weten wanneer uw afval wordt ingezameld of waar de dichtsbijzijnde container staat om uw afval te scheiden?

Ga naar de

Tips van andere Haarlemmers!

In 12 korte filmpjes laten Inwoners van Haarlem hoe zij hun afval scheiden. Ze geven handige tips over o.a. afval scheiden in een kleine keuken, welk afval in welke bak mag en hoe je de afvalverwerker kunt helpen met het gebruik van afvalzakjes. Bekijk ze ook via het YouTube-kanaal van Spaarnelanden.