Loading...
Bedrij­ven (lan­dings­pa­gi­na)2022-06-08T15:34:41+02:00

Actuele informatie

Hier staat de titel van een taak

Verhaal

Hier een kop

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscinge elenat penatibus et magnis dis parturient montesinai nascetur ridicul mus. Donec quam felis ultricies nectr pellentesque eurlo pelium quis soim nulla consequat quis enim veniblum felis aenean julipt dolor pretium.

Veelgestelde vragen

Wel­ke bedrij­ven doen al mee met de Goederenhub Haarlem?2023-04-06T13:55:25+02:00

Welke bedrijven doen al mee met de Goederenhub Haarlem?

Gemeen­te Haarlem. Zij krij­gen hun faci­li­tai­re goe­de­ren via de Goederenhub gele­verd op 14 loca­ties in Haarlem en Zandvoort. De Koe­pel. 50 inpan­di­ge bedrij­ven krij­gen hun non-food goe­de­ren via de Goederenhub geleverd.

Kan ik goe­de­ren retour gegeven?2023-04-06T15:36:18+02:00

Kan ik goederen retour gegeven?

Ja, indien wij daar samen afspra­ken over heb­ben gemaakt dan is er veel moge­lijk. Je kunt bij­voor­beeld retour­pak­ket­ten, ver­pak­kings­ma­te­ri­aal, sta­tie­pal­lets of plas­tic afval aan de chauf­feur mee terug­ge­ven. Restafval en papier neemt de chauf­feur van de Goederenhub niet mee.

Wil je graag dat jouw restafval en papier ook wordt opge­haald? Hier­voor kun je een apar­te offer­te bij ons aan­vra­gen. We wer­ken samen met ande­re inza­me­laars onder de naam ‘Green Col­lec­ting’. Het restafval en papier in de Haarlemse bin­nen­stad wordt door één kli­maat­neu­tra­le wagen opge­haald in plaats van door meer­de­re afvalinzamelaars.

Waar vind ik een container in mijn buurt?2023-11-09T16:41:35+01:00

Waar vind ik een container bij mij in de buurt?

Waar­om zou ik afval scheiden?2022-11-22T10:20:09+01:00

Waarom zou ik afval scheiden?

Als je afval scheidt, dan wordt het afval ver­werkt tot grond­stof waar nieu­we pro­duc­ten van wor­den gemaakt. Bij­na elke kilo afval die wij geschei­den inza­me­len, wordt her­ge­bruikt, gere­cy­cled of nut­tig toegepast.

Ga naar de bovenkant