Loading...
Bedrij­ven (lan­dings­pa­gi­na)2022-06-08T15:34:41+02:00

Actuele informatie

Hier staat de titel van een taak

Verhaal

Hier een kop

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscinge elenat penatibus et magnis dis parturient montesinai nascetur ridicul mus. Donec quam felis ultricies nectr pellentesque eurlo pelium quis soim nulla consequat quis enim veniblum felis aenean julipt dolor pretium.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de afvalwijzer?2023-01-25T16:22:29+01:00

Waar vind ik de afvalwijzer? 

Wat is de Goe­de­ren­hub Haarlem?2022-11-02T15:10:24+01:00

Wat is de Goederenhub Haarlem? 

De Goe­de­ren­hub Haarlem is een cen­tra­le opslag­plaats aan de rand van Haarlem, waar orga­ni­sa­ties in de bin­nen­stad van Haarlem hun non-food leve­rin­gen kun­nen laten bezor­gen.  

In de goe­de­ren­hub bun­de­len we meer­de­re leve­rin­gen voor één orga­ni­sa­tie en leve­ren we een paar keer per week al hun goe­de­ren af met emis­sie­vrij ver­voer.  Dit bespaart tijd, geld en onno­dig vracht­ver­keer in de druk­ke bin­nen­stad en draagt bij aan de vei­lig­heid en leef­baar­heid.  

De goe­de­ren­hub biedt op ver­zoek extra dien­sten aan. Indien wij daar samen afspra­ken over heb­ben gemaakt kun je bij­voor­beeld retour­pak­ket­ten, ver­pak­kings­ma­te­ri­aal, sta­tie­pal­lets of plas­tic afval aan de chauf­feur mee terug­ge­ven. Ook is het moge­lijk om je leve­rin­gen tij­de­lijk bij de goe­de­ren­hub op te slaan.  

Waar vind ik papier-, PBD- (Plas­tic ver­pak­kin­gen, Blik, Drink­pak­ken), tex­tiel- en glascontainers bij mij in de buurt?2023-01-18T09:41:10+01:00

Waar vind ik papier-, PBD- (Plastic verpakkingen, Blik, Drinkpakken), textiel- en glascontainers bij mij in de buurt?

Waar­om zou ik afval scheiden?2022-11-22T10:20:09+01:00

Waarom zou ik afval scheiden?

Als je afval scheidt, dan wordt het afval ver­werkt tot grond­stof waar nieu­we pro­duc­ten van wor­den gemaakt. Bij­na elke kilo afval die wij geschei­den inza­me­len, wordt her­ge­bruikt, gere­cy­cled of nut­tig toegepast.

Ga naar de bovenkant